I går varslet Nettfond, en av de største private aksjonærene i Gaia, at de vil holde styret ansvarlig for Nettfonds tap, ved at Gaia-styret ikke vil forhandle med Arriva om deres tilbud på Gaia.

Usikre tap

Nettfond eier 1,5 prosent av aksjene i Gaia. Med Arrivas tilbud på mellom 380 og 430 millioner kroner er disse aksjene verd mellom 5,7 og 6,4 millioner kroner.

— Vi har et konkret tilbud i penger. Flere andre selskaper har signalisert at de vil legge inn bud dersom det blir åpnet for anbud. Alternativet styret går inn for betyr at vi i all hovedsak betales med aksjer i det fusjonerte selskapet. Hva det kan bli verdt er høyst usikkert, sier styreleder i Nettfond, Bjørn Smeby.

Generalforsamlingen i Gaia vedtok torsdag å be styret gjennomføre en analyse av tilbudet fra Arriva, samt gå i forhandlinger med selskapet. Men styreleder Gunnar Bakke uttalte til BT 1. juli at «Vi kommer ikke til å gjøre noe aktivt for å gå i samtaler med Arriva.»

Truet styre

Bakkes uttalelser fikk Smeby til å reagere. I går sendte hans advokat, Christian Grahl-Madsen, brev til hvert enkelt styremedlem der han på det kraftigste advart dem mot konsekvensene av å ikke følge opp vedtaket i generalforsamlingen. Det heter i brevet.

«.. styrets unnlatelse av å følge opp generalforsamlingens vedtak (vil) representere et forsettlig og grovt brudd på den instruks generalforsamlingen har formulert til styret. Det trenger ingen nærmere begrunnelse.»

I brevet varsles styremedlemmene om «..at styret vil bli holdt økonomisk ansvarlig for de tap som styrets handlinger og unnlatelser påfører vår klient, typisk ved at styret forpurrer og/eller obstruerer en prosess med Arriva.»

— Det betyr at de enkelte styremedlemmene kan bli gjort personlig økonomisk ansvarlig for de tap vi kan komme til å lide av at salgstilbudet fra Arriva ikke blir vurdert, sier Bjørn Smeby til bt.no.

Stort ansvar

Styreleder i Gaia, Gunnar Bakke, hadde i går ikke lest brevet fra Smebys advokat.

— Før vi har gått lest brevet er det vanskelig å uttale seg om han har belegg for det han skriver.

— Er du urolig overfor et mulig økonomisk ansvar?

— Styret har et stort ansvar i denne saken, men jeg er ikke urolig, sier Bakke.

— Har styret tegnet styreansvarsforsikring?

— Vi vurderte dette på et tidspunkt, men droppet det.

— Da kan du i en gitt situasjon komme til å stå personlig økonomisk ansvarlig?

— Jeg frykter vel egentlig ikke for det.

I brevet ønsker advokaten å få vite om det er tegnet styreansvarsforsikring for styrets medlemmer.

Det vises til vedtak truffet i ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2006 hvor generalforsamlingen ber styret om å gjennomføre « en grundigere an a lyse av kjøpstilbudet » samt « gjennomføre nø d vendige forhandlinger med Arriva for å avklare forutsetninger gitt i kjøpstilbudet og fremskaffe et endelig beslutning for alle aksjonærer i Gaia Trafikk AS » .

Det registreres at Bergens Tidende den 1. juli 2006 under overskriften « Gaia-styret gjør mytteri » siterer styrets leder, Gunnar Bakke på at « - Vi kommer ikke til å gjøre noe aktivt for å gå i samtaler med Arriva. » I Bergens Tidende den 2. juli 2006 gjentas dette, «- Jeg gjentar det jeg har sagt, at vi ikke vil gjøre noe aktivt med Arriva før den juridiske ra p porten klar (sic)” .

Dersom det siterte er korrekt, vil styrets unnlatelse av å følge opp generalforsamlingens vedtak representere et forsettlig og grovt brudd på den instruks generalforsamlingen har formulert til styret. Det trenger ingen nærmere begrunnelse.

På vegne av vår klient varsles med dette om at styret vil bli holdt økonomisk ansvarlig for de tap som styrets handlinger og unnlatelser påfører vår klient, typisk ved at styret forpurrer og/eller obstruerer en prosess med Arriva. Det vises i denne forbindelse til det forvaltningsansvar som aksjeloven pålegger styret i sin alminnelighet og instruksen nevnt over i særdeleshet.