Styreleder Sigve Austheim mener det er helt naturlige årsaker som har gjort at lærerne har sluttet på skolen. Men skolen har sine problemer, og da på punktene orden og system, mener Austheim.

– Der har vi gjort en del tiltak. Vi har gitt lederne for fagprogrammene større ansvar. Kommunikasjonslinjene har ikke vært gode nok hos oss, sier Austheim.

Nesten ingen BT har snakket med vil stå frem med navn. De begrunner det med at skoleledelsen nekter dem å uttale seg. Austheim avviser at lærere eller elever er gitt munnkurv.

– Det er ukjent for meg. Vi har ikke det som politikk, sier han.

– Hvorfor blir det da hevdet av samtlige BT har snakket med?

– Det må jeg sjekke opp i, sier Austheim. Etter kort tid ringer han tilbake.

– Vi har en defensiv mediestrategi, men det er ikke sant at elever og lærere ikke har lov til å uttale seg.

– Hvorfor føler ansatte det annerledes?

– Det kan ikke jeg si noe om. Spør dem.

Ifølge Austheim viser en undersøkelse blant lærerne at de aller fleste trives.

– 86 prosent sier at det er morsomt å gå på jobben. 82 prosent svarer at de trives med sine overordnede, sier Austheim.

Han mener det ikke er noen vikarmangel på skolen, og at det bare var under flyttingen tidligere denne uken at elever har vært uten tilsyn av lærer. Styrelederen vil ikke kommentere personalsaker.

Daglig leder Kåre Syltebø i John Bauer Bergen ville i går ikke uttale seg til media.