Tirsdag startet den fire dager lange rettssaken mot Sunnfjord Dykkerservice AS i Fjordane tingrett. Selskapet står som tiltalt, det gjør også selskapets daglige leder og styreleder.

Onsdag forklarer styrelederen seg. Han representerer også selskapet som han eier.

Tomas Lekeckas mistet livet under dykking på merder i Hyllestad 19. desember 2012. Han slapp opp for luft, og døde sannsynligvis av kvelning.

Styrelederen har vært formelt registrert som daglig leder i hovedkontoret West Dykkerservice på Måløy. Da ulykken skjedde var han 80 prosent sykmeldt. Han ville ikke svare på årsaken.

— Det er en privatsak. Jeg har ikke vært så sykmeldt, at det har gått utover HMS-arbeidet, sa han i forklaringen.

Har ikke noe med driften

Sunnfjord Dykkerservice samarbeider med to andre selskaper, West Dykkerservice og Møre Dykkerservice. Det var i det førstnevnte firmaet at HMS-prosedyrene ble laget. Refsnes spurte hvordan tiltalte kunne påvirke sikkerheten i Sunnfjord Dykkerservice.

— Min jobb er å være styreleder. Jeg har ikke noe med driften av selskapet å gjøre. Jeg har ikke fått tilbakemeldinger om at noe ikke fungerte, svarte ham.

Han sa videre at sikkerhet var et tema på alle styremøtene i selskapet.

— Men det er bare et sted vi har hatt det med i rapportene, sa han.

Ikke straffeskyld

Styrelederen har ikke erkjent straffeskyld på noen av de 14 tiltalepunktene. Han er blant annet tiltalt for at det ikke ble opprettet gode nok rutiner for å sørge for at dykk ble gjennomført med tilstrekkelig lufttilførsel.

— Jeg har satt folk i arbeid med å utarbeide HMS, som ble sendt ut til de daglige lederne, sa han.

Selskapet har heller ikke erkjent straffeskyld.

— Hvis daglig leder blir dømt, er det klart at da må vi ta det ansvaret som firma, sa styrelederen.

Han fortalte at det er kommet ny HMS-prosedyre etter ulykken.

— Det er ansatt HMS-ansvarlige i alle tre selskapene, og vi har høyere fokus på dette. Nå dykker vi med annet utstyr med ekstern luftkilde på overflaten der dykkerne har reserveflaske på ryggen.

år oppreisning

Selskapet og de etterlatte ble enige om en privat avtale omoppreisning i går.

— Jeg vil ikke uttale meg om beløp, men det gjenspeilergjeldende rettspraksis på området. De er fornøyde, men de er ikke her forpengenes skyld, sier bistandsadvokaten til familien, Sandra Sunnfjord.

Hun forteller at det er tungt for de etterlatte å følge medpå rettssaken.

Roller

Tirsdag ble daglig leder kjørt hardt på HMS-rutinene av politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes.

Politiadvokaten spurte ved flere anledninger om daglig leder kunne gjort mer. Han svarte da at det alltid er mer man kan gjøre, men at han mener han har tilfredsstilt kravene og at han fulgt opp de ansatte.

— Selv om noe alltid kan gjøres bedre.

Han har erkjent straffeskyld på halvparten av tiltalepunktene.

Daglig leder ble også spurt om hvilken rolle styrelederen hadde.

— Vi hadde møter av og til, men han hadde ikke konkret styring med det vi drev med, sa han.

I løpet av dagen av dagen skal også ansatte og tidligere ansatte vitne.

Sakkyndig Per Ragnar Jensen (t. venstre), førstebetjent Arnt Olav Aas og politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes.
KJERSTI KVILE