— Det hele begynte da denne læreren selv sa opp sin stilling i desember. Da styret fikk dette forelagt på et senere tidspunkt, ønsket et mindretall i styret at avgjørelsen ble reversert, sier styreleder August Kjerland.

Han mener lover og regler som gjelder for arbeidslivet gjorde det uaktuelt.

— Det var foretatt omrokeringer og ansettelser som vi ikke kunne gå tilbake på, sier Kjerland.

Han bekrefter at vedtektsendringene foretatt i fjor, gjør at styret supplerer seg selv og at det ikke velges av foreldre eller ansatte.

— Forslagene ble sendt på høring til ansatte og foreldre uten at det kom inn en eneste kommentar. Hvis noen var kritiske til vedtektsendringene, hadde de full anledning til å komme med innsigelser i fjor.

Han forstår at det fremstår som noe spesielt for utenforstående når en så stor andel av elevene trekkes ut av skolen.

— Det er synd, og en unødvendig aksjon. Vi som sitter midt oppe i dette synes det er en rar situasjon. Vi synes det er en merkelig form for reaksjon å trekke barna ut av skolen på grunn av disse forholdene, sier Kjerland. Styrelederen regner med at de tomme plassene vil fylles opp etter hvert.

Blant foreldrene som støtter skolens ledelse er Jannecke Riisøen.

— Det overrasker meg at så mange foreldre har grepet fatt i saken på den måten de har.

Hun betegner reaksjonene som «voldsomme» og «overdrevne» og gir uttrykk for full tillit til skolens ledelse.

— Må jeg velge mellom en ledelse som alltid gjør det foreldrene vil, eller en som opptrer juridisk korrekt og ryddig, vil jeg heller ha det siste - selv om de skulle ta avgjørelser jeg ikke er enig i.

Riisøen mener at selv om foreldrene selvsagt skal høres, må man la ledelsen og styret fatte de endelige beslutningene.

— Det er de som er ansvarlige for at det pedagogiske blir ivaretatt og at økonomistyringen er god, sier hun, og legger til at flertallet av lærerne ved skolen støtter ledelsen.

— Jeg har tillit til at de som blir igjen får den oppfølgingen de skal ha. Det har de alltid fått.