Når Tystad om en drøy uke setter seg på flyet til Havana, er det Bergen Kino som betaler turen. Tystad har innvilget seg selv reisen, til tross for at hans eget styre i fjor bestemte seg for å ikke delta på kostbare filmfestivaler i utlandet. Årsaken var kinoens vanskelige økonomi.

Styremedlemmene er ikke informert om turen. Nå reagerer flere av dem kraftig på Tystads opptreden.

— Uhørt

— Det er uhørt at han reiser uten at styret får beskjed. Selv om han hadde betalt turen av egen lomme mener jeg det er kritikkverdig at vi ikke blir informert, sier Wencke Hystad (H). Også Stine Akre (RV) er kritisk.

— Tystad har ikke noe på denne festivalen å gjøre. At han reiser kommer ikke til å bety noe for kinotilbudet i Bergen. Dette lukter av ukultur, mener Akre, som vil ta opp saken på morgendagens styremøte.

— Det er et veldig uheldig signal at kinostyret reiser rundt for å kose seg med champagne på festivaler, samtidig som kinobillettene blir dyrere, sier et styremedlem som ikke vil bli navngitt.

Tystads ukelange tur vil koste i overkant av 16.000 kroner, inkludert kost- og nattillegg etter statens satser.

Tystad sier til BT at økonomien i Bergen Kino nå er blitt bedre, og at han derfor har åpnet opp for at kinostyret igjen kan dra på festival i utlandet. Men han innrømmer at denne nye praksisen ikke er drøftet i kollegiet.

- Betaler kanskje selv

— Det er noen av styremedlemmene som har vært opptatt av å reise på utenlandske festivaler, og jeg har sagt til dem at det er greit, så lenge de ikke drar til Cannes, som er spesielt dyr.

— Hvorfor har du ikke tatt dette opp i styret?

— Jeg har ikke oppfattet at det var behov for å drøfte det. Da vi innskjerpet reisevirksomheten tolket jeg ikke vedtaket som at det skulle bli stående til evig tid, sier Tystad.

Foreløpig ser det ut til at Tystad selv er den eneste som benytter seg av at han har innført friere tøyler. Han kjenner ikke til at noen andre har dratt på utenlandsfestival.

— Hvorfor reiser du?

— Jeg ønsket å delta på en festival, og det var denne jeg fant mest spennende. Jeg er spesielt interessert i film fra Latin-Amerika, sier Tystad.

Vurderer å betale selv

Han sier han vurderer å betale Cubaturen av egen lomme hvis han får kritikk på styremøtet i morgen.

— Jeg kommer til å reise uansett, men vil kanskje dekke regningen selv. I min økonomiske og praktiske verden er ikke dette noen stor sak, sier Tystad.

Stine Akre rister på hodet over Tystads argumentasjon.

— Tystad kan ikke etter eget forgodtbefinnende overprøve styrets vedtak om å droppe utenlandsturene. Det er opp til oss å vurdere om økonomien er god nok til å endre praksis. Og hvis det er slik, så burde pengene komme befolkningen til gode i form av billigere billetter eller bedre tilbud. De bør ikke brukes på slike ekstravagante reiser.

Også tidligere har Tystad fått pepper etter å ha levd ut sin filminteresse. Da han var finansbyråd i 2001 ble han med kinostyret til Cannes. Kritikere mente da som nå at reisen var fullstendig unødvendig.