OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

— Jeg har full tillit til at Lisbeth Axelsen håndterer det videre forholdet til Frp og Søviknes på en akseptabel måte, sett fra Høyres side, sier Jan Petersen til Bergens Tidende.

Han har ikke vært konsultert av den lokale partiledelsen etter at opposisjonspartiene i Os nå har varslet mistillitsforslag mot Søviknes allerede på kommunestyremøtet tirsdag. Men Høyres leder stiller seg noe undrende til den planlagte retretten fra Søviknes" side:

— Er det virkelig sikkert at han ønsker seg tilbake i ordførerstolen? Er det mindre problematisk å være ordfører enn å være nestleder i et parti? Etter mitt skjønn skylder han innbyggerne i Os en forklaring på hvorfor han skiller slik mellom de to vervene, sier Petersen.

- Skylder en forklaring - Vil Høyre være bekvem med et fortsatt samarbeid med Søviknes?- Det prinsipielle i dette tar Os Høyre seg av. Vi har alltid overlatt til de lokale partilagene å avgjøre samarbeidskonstellasjoner.

— Er ikke situasjonen likevel blitt mer problematisk?- Det overlater jeg til mine partifeller i Os å avgjøre, sier han.

Travelt for Høyre De politiske koryfeer i Os fikk en travel lørdag da mistillitsforslaget ble kjent.Høyre innkalte til ekstraordinært gruppemøte som begynte klokken 13.00 for å drøfte den nye situasjonen.

Fremskrittspartiet ventet i timevis i stor spenning på hva Høyre aktet å gjøre. Frps gruppeleder i kommunestyret, Gustav Bahus, sa i en kommentar til Bergens Tidende - mens han ventet - at det er grunn til å gi honnør til Høyre for den måten partiet har opptrådt på.

— Høyre har opptrådt korrekt og ikke gitt seg inn på noen forhåndsdom, sa han.Etter avtale de to partier imellom var det planen at Bahus skulle rykke opp som ny varaordfører dersom Søviknes ble permittert for lengre tid.