EGIL NATVIK HOEN

— Dette er en ripe i lakken for oss, og vi beklager det som har skjedd på det sterkeste, sier Astrid Urdal, som var redaktør for avisen da den aktuelle artikkelen stod på trykk.

Avisen brakte onsdag 11. oktober 2000 en artikkel der en student hevdet at hun var forsøkt lurt av et privat tannlegesenter i Bergen. I uttalelsen fra Pressens Faglige Utvalg heter det blant annet at: «...artikkelen i sin helhet er basert på en enkelt students opplysninger og påstander, uten at noen ytterligere form for dokumentasjon synliggjøres for leserne.» Etter utvalgets mening er det dessuten gjennom klagen tilstrekkelig sannsynliggjort at det omtalte tannlegesenteret identifiseres i artikkelen.

Sett på bakgrunn av den sterke kritikken som ensidig framkommer, mener utvalget at redaksjonen hadde en klar presseetisk forpliktelse til å innhente samtidige kommentarer fra klageren. I det aktuelle tilfellet anser utvalget at dette kravet snarere forsterkes enn svekkes gjennom muligheten for forveksling med en annen tannklinikk i den navngitte bydelen.

Tross fellelsen, kan Urdal i alle fall si seg fornøyd med en ting:

— Dette viser at folk tar Studvest alvorlig. Det er positivt, sier hun. Avisen har et opplag på 7000. Relevante lenker: ***** PFU-basen (database over uttalelser fra Pressens Faglige Utvalg)For å finne den aktuelle fellelsen, søk på "Studvest".

  • Studvest