Hva sier du til å begynne på treårige studier i midtøstenkunnskap eller moderne kunst og estetikk? Eller fem år med IKT (informasjon— og kommunikasjonsteknologi)?

Fra høsten tilbyr Universitetet i Bergen (UiB) ti ulike studieprogrammer, eller ferdig tilrettelagte studiepakker.

Kan ennå velge fritt

UiB er trolig det universitet som er kommet lengst når det gjelder tilpassing til den såkalte Kvalitetsreformen, den største reformen innen høyere utdanning på mange år. Tett oppfølging av studentene, bokstavkarakterer og nye grader, bachelor (tre år) og master (tre + to år), er noen av hovedpunktene.

Høsten 2003 skal alle universitetene tilby slike treårige og femårige pakker, som fører frem til bachelor- og mastergrad. Allerede fra høsten kan studenter ved UiB velge mellom ni treårige og et femårig studieprogram. 275 studenter har søkt, blant de mest populære programmene er midtøstenkunnskap.

Men det er ikke med dette slutt på å velge fritt ved universitetene.

— I Sverige søker rundt halvparten av studentene på studieprogram, resten søker enkeltfag. Vi regner med tilsvarende situasjon her, sier viserektor for utdanning ved UiB, Leiv K. Sydnes.

Pris: en milliard

Det historisk-filosofiske fakultet, som blant annet tilbyr språk- og kulturfag, er kommet lengst når det gjelder tilpasning til reformen. Det arbeides også med en rekke studieprogrammer ved de andre fakultetene, og programmer som går på tvers av fakulteter. Innen november i år skal alt være klart.

Universitetene og høgskolene har selv regnet ut at den nye reformen vil koste en milliard kroner. Om nok penger blir bevilget, er uvisst. - Ledelsen har vist stor entusiasme. Det er bestemt at grunnplanet ikke skal bekymre seg for penger. Vi må bruke ressurser og energi på å utvikle best mulige studier, sier viserektor Leiv K. Sydnes.