Applaus, godord og en sjekk på 400.000 kroner venter på faglig koordinator for «akademisk skriving», Kjersti Breivega, når hun møter kunnskapsminister Øystein Djupedal på NOKUT-konferansen i Trondheim i dag.

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut for sjette gang. Prisen skal stimulere utdanningsinstitusjonene til å jobbe med og å videreutvikle kvaliteten ved lærestedene. I år altså går annenplassen til UiB.

— Helt fantastisk

— Klart slike priser betyr noe. Det her er selvsagt helt fantastisk, sier Breivega.

Hun og de andre bak «akademisk skriving» har oppnådd oppsiktsvekkende gode resultater.

— Vi startet høsten 2000. Da var gjennomføringsprosenten på 65. Nå er den 90. Strykprosenten har sunket fra 11 til 0.6, forteller Breivega.

«Akademisk skriving» er et obligatorisk kurs for alle de 600-700 begynnerstudentene ved historisk-filosofisk institutt.

— Mange forbinder skrivekurs med skriveprosess, men vi har valgt å vinkle det annerledes. Vi jobber tekstanalytisk, forklarer Breivega.

Intensivt

I løpet av de fire-fem første ukene på begynnersemesteret skal studentene jobbe med sammendrag, argumentasjonsanalyse, retorisk analyse, sjanger- og kontekstanalyse av akademiske tekster.

Studentene har ikke erfaring med akademiske tekster og får derfor en veldig bratt læringskurve.

— Det er veldig intensivt, men fungerer bra. Jeg tror studentene føler at de blir tatt på alvor, sier Kjersti Breivega.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Akademisk skriving er et systematisk og nyskapende arbeid innenfor et område som er grunnleggende og viktig for første semesters studenter, samtidig som det er et stimulerende tiltak med betydning for videre studier».