Dette mener studentene om de ulike lærestedene!

Les flere stud. mag.-saker her!

Vann er storpolitikk, u-hjelp, fiskeri, miljøvern og kystforvaltning. Alt kan du finne i ett fag, det nye masterprogrammet Water Resources and Coastal Management ved Universitetet i Bergen. Studenter fra hele verden kommer hit til regnets hovedstad for å ta mastergraden i vann.

Å studere vann er ikke småtterier. Det betyr nemlig at en må sette seg inn i noen av de viktigste problemstillingene i verden: Rent vann til folk i u-land, forholdet mellom fiskeri og oppdrett, oljeforurensning av havet og økologi.

LANGVEISFRA. Studiet finnes bare i Bergen, og andelen utenlandske studenter er stor. All undervisning foregår på engelsk, og de ferdige studentene får en internasjonal mastergrad. Foreløpig er rundt ti kandidater uteksaminert. Noen har tatt fatt på en forskningskarriere ved universitetet, andre jobber blant annet innen miljøvern.

Nkambo Mujibu (26) reiste fra Uganda til Bergen for å lære om fiskeoppdrett, mens Virginia Antonijevics interesse for miljøvern og økologi sendte henne fra Argentina.

— Når folk med så ulike bakgrunner kommer sammen, blir dagene utfordrende og spennende, sier Anne-Christine Knag (23).

UGANDAFISK. Til sommeren er Nkambo Mujibu etter planen ferdig med sine masterstudier. Det er lite kunnskap om fiskeoppdrett i Uganda, derfor skriver han masteroppgave om oppdrettsnæringen. Planen er å vende tilbake til jobben i Ugandas fiskeridepartement.

— Jeg ønsker å bruke kunnskapen til beste for folket mitt, sier Nkambo.

ØRJAN DEISZ