KJETIL REITE

— Dette er for dårlig. Enten betyr dette at studentene ikke lærer seg det de må kunne, eller så betyr det at studiene stiller for lave krav. Man er nødt til å forutsette at du skal bruke en hel arbeidsuke på å fylle et studium, sier Baard Meidell Johannesen, direktør for kompetanse i NHO.

— Nordmenn jobber også færre timer pr. uke enn de gjør i andre land. Så dette problemet finnes i store deler av samfunnet, sier Johannesen.

De siste studiene av tidsbruk blant norske studenter viser at gjennomsnittet er 27,8 timer. Tallene kommer frem i årets stud.mag-undersøkelse, utført av NIFUSTEP (studier av innovasjon, forskning og utdanning) og Norsk Gallup.

Gjør det de må

Forskere som har studert tidsbruk blant studenter har en nokså enkel forklaring på hvorfor norske studenter ikke bruker mer tid på studiene sine: De gjør det de føler de må, og ikke mer.

Jobb ved siden av studiene har liten innvirkning på tidsbruken.

— Studentene jobber så mye med studiene som de mener er riktig i forhold til de kravene som stilles og den kulturen som finnes på faget. Hvis de ser at andre rundt dem ikke jobber spesielt mye, så gjør heller ikke de det, sier Per Olaf Aamodt fra NIFUSTEP.

— Det er en nokså banal forklaring, men så er vel ikke studenter annerledes enn andre. De gjør det de føler de må, sier Aamodt.

Han minner likevel om at tallet 27,8 viser effektiv tidsbruk, og at ikke all studering nødvendigvis er inkludert i tallet. Dessuten er tidsbruken målt en god stund før eksamensinnspurten.

Men til tross for dette, er det fortsatt mulig å klare seg gjennom mange fag med rundt 30 timers arbeidsuke.

— Er fagene for enkle?

— På enkelte fag er det nok rom for å stille høyere krav, sier Aamodt.

Andre forskere er enige.

— Mange vil nok si at det stilles for små krav til studentene. Og det ser nok ut som om det er riktig, sier Anton Havnes ved senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Fra 18 til 40 timer

Det er store variasjoner mellom de forskjellige fagene når det gjelder tidsbruk. Stud.mag-undersøkelsen viser at arbeidsinnsatsen varierer fra 18 timer arbeidsuke på engelsk ved Universitetet i Tromsø til en arbeidsuke på over 40 timer på arkitektstudiene.

Lederne for de store utdanningsinstitusjonene er ikke fornøyde med de lateste studentene.

— Når de kommer ned i 20 timer er det selvsagt for lite. Selv om det ikke er noe ideal med 50 timer heller, sier Kirsti Koch Christensen, rektor ved Universitetet i Bergen.

— En del studenter kunne nok ha brukt en god del mer tid på studiene sine. På den andre siden er det verdifullt at de bruker tid på studieaktiviteter også, sier Christensen.

Fedrelandsvennen/Bergens Tidende