MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.no — Prosjektet er ikke nødvendigvis mislykket, selv om vi ikke har klart å gjennomføre det, sier prosjektleder Kari Lybak.Siden i fjor høst har både legestudenter, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter under utdannelse vært innom posten i to uker hver. Målsetningen har vært at helsearbeiderne skal lære mer om samarbeid på tvers av fagfeltene allerede mens de er studenter.Prosjektet har vært så dårlig organisert at posten i begynnelsen av juni blir stengt. - Du skal lære av det du gjør. Det er det vi gjør når vi nå tar en pause for å evaluere, sier Lybak. Hun understreker at posten vil åpne igjen på en annen avdeling, men at det vil ta minst et halvt år. "Kaos" Selv om studentene generelt har vært positive til opplegget, har det også kommet kritikk. Veiledere "har uttrykt bekymring for om pasientenes sikkerhet er godt nok ivaretatt i det de opplever som kaos", står det i konklusjonen fra styringsgruppen. - Jeg tror årsaken til at prosjektet legges ned, er interne problemer på sykehuset. Mange på posten var kanskje ikke godt nok forberedt på hva som skulle skje i prosjektet, sier medisinstudent Eivind Solheim, studentrepresentant i styringsgruppen.Han mener det er urealistisk at posten åpner før tidligst neste høst. - Hva betyr det for studentene at prosjektet legges på is?- Det er klart det er veldig dumt, men det får ingen større konsekvenser for utdannelsen, mener Solheim. - Prøv igjen Dekanus Margareth Haagensen ved avdeling for helse- og sosialfag på Høgskolen i Bergen håper den studentdrevne posten vil starte igjen.- I de periodene opplegget har fungert, har studentene vært veldig fornøyde. Men neste gang bør en legge den studentdrevne posten til en del av sykehuset hvor det ikke er like travelt som på ortopedisk avdeling, sier Haagensen. Haukeland sykehus arbeider nå med en evalueringsrapport som vil være klar i løpet av mai.