Fylkesutvalget bestemte i går kveld å kutte rabatten til 25 prosent ut semesteret. På denne måten vil man spare 700.000 kroner.

— Det virker veldig merkelig å endre denne rabattordningen bare et halvt år etter at den ble innført, sier Åshild Fløisand. Hun er studentrepresentant i Kollegiet ved Universitetet i Bergen og leder i tillegg Hordaland AUF.

— Ordningen er blitt svært godt mottatt blant studenter og bruken av kortet har økt med 34 prosent etter at et enstemmig fylkesting økte rabatten fra 25 til 35 prosent.

Så populær er ordningen at merutgiftene beløper seg til åtte millioner kroner i året.

Fløisand er overrasket over at administrasjonen kaster frem dette forslaget under fylkestinget.

— Det dukker opp uten at de det angår får noen mulighet til å reagere, sier hun.

Hun oppfordrer fylkespolitikerne til ikke å endre på ordningen når fylkestinget behandler saken enten i dag eller i morgen. Selv om Arbeiderpartiet i fylkesutvalget har gått inn for å endre på rabattordningen, sier Aps Arne Jakobsen at han ønsker å beholde den.

— Folk vil ikke skjønne hvorfor vi endrer ordningen midt i perioden. Vi får bare en masse juling for å spare 700.000 kroner. Mitt råd er å finne innsparingen andre steder, sier Jakobsen.