KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.noMange av studentene gir bevisst feil opplysninger for å få utbetalt mer stipend og lån. Lenger ventetid for å få pengene kan bli resultatet for studentene av feilrapporteringen. Maskiner duger ikke — Hvis vi ikke får bukt med jukset, er vi nødt til å gjøre noe, sier informasjonssjef Wenche Merli i Lånekassen til Bergens Tidende.I dag blir en stor del av søknadene om lån og stipend maskinelt behandlet. Maskinene oppdager ikke alltid om studentene har gitt feil opplysninger.Et alternativ er at saksbehandlere går gjennom hver enkelt søknad, for å se om studentene har jukset. Dette er svært tidkrevende, og kan føre til at ventetiden for dem som venter på pengene sine blir lenger, skriver Studvest. 20 prosent feil Sammen med låneutbetalingen nylig fikk studentene et brev fra Lånekassen der de blir informert om hva som kan skje dersom de gir uriktige opplysninger. Tilbakebetaling av pengene eller i verste fall politianmeldelse, kan bli konsekvensene, skriver Lånekassen.Undersøkelser Lånekassen selv har utført viser at 20 prosent av dem som har lån, sier at de tjener mindre enn det de egentlig gjør. Noen glemmer rett og slett å gi beskjed om at de tjente mer enn de først trodde, andre jukser. Tjener 20.000 Andre sier de har egen hybel selv om de bor hjemme hos mor og far. Slik får de 20.000 kroner mer i stipend årlig, og mer lån. - Bare på dem som gir feil opplysninger om boforhold, taper vi 50 millioner kroner årlig. Vi forvalter skattebetalernes penger og er opptatt av at bare de som har rett på penger skal ha det, sier informasjonssjef Merli.