— Med 81.400 kroner i året i lån og stipend lever studenter under fattigdomsgrensa. De blir tvunget til å ha en eller to deltidsjobber for å klare seg, hevder Jørn A. Henriksen, leder for Norsk Studentunion (NSU).

Han hisser seg kraftig opp over påstandene til professor Kai A. Olsen i gårsdagens Bergens Tidende, der han sier at norske studenter er late og middelmådige.

- Under fattigdomsgrensa

— Det finnes selvsagt unntak, men den vanlige norske student er ikke lat. Tvert om; mange studenter har en arbeidsuke som resten av befolkningen er lovbeskyttet mot, hevder Henriksen.

Med innføringen av Kvalitetsreformen kom kravet til studentene om at de må være fulltidsstudenter. Problemet, mener studentlederen, er at studiefinansieringen ikke gjør dette mulig.

— Det er svært vanskelig leve på 81.400 kroner i året. Det er langt under fattigdomsgrensa, sier Henriksen.

For å klare seg økonomisk, må mange studenter derfor ha både en og to deltidsjobber i tillegg til full studieuke. Det gir mange studenter en arbeidsuke på over 50 timer. En del jobber også hele sommeren. Eller de kan tigge penger fra mor og far.

Nei til eliteuniversitet

— Boligutgiftene er gjerne på 3000 kroner måneden, i de store byene kan prisen komme opp i rundt 3500 kroner per måned. Det spiser opp halvparten av lånet og stipendet, sier Henriksen.

Når pensum- og materiellutgifter på 10-15.000 kroner kommer i tillegg, blir det rundt 26.000 - 36.000 kroner igjen å leve for.

— For noen år siden måtte daværende statsmininister Kjell Magne Bondevik forklare hvorfor det hadde blitt så mange nye fattige i Norge. Han forklarte det med mange nye studenter, sier Henriksen.

Henriksen mener det er stor forskjell på dagens universiteter og universitetene da Kai A. Olsen var student.

— I 1970 var det 30.000 studenter i Norge, i dag er vi 240.000. I dag har vi masseuniversiteter, da hadde vi en eliteutdanning som var et privilegium for de få. Det var en virkelighet som vi ikke vil tilbake til, sier Henriksen.