JENNIFER FOSSNES

Elevene i 4b rekker lydig opp hånden når Marianne Benjaminson spør om hvem som har med seg løkkeskriftboken. Det er stille i timen, og snart skriver de små hendene ivrig. Skal vi tro Lene Stjerna og Vilde Landro Johansen (9 ½), er det mer leven når læreren er til stede.

— Det er bra med studenter, men lærerne er alltid best, mener Lene.

— Når lærerne er her kan vi hoppe på bordene, og så sier de nok er nok. Lærerne gir oss en sjanse.

Realistisk praksis

Skal vi tro 9-åringene, har studentene disiplinen i orden.

— Studentene er strenge. Jeg tror de har trodd at lærerne er strengere enn det de egentlig er, sier Vilde.

Studentene har forberedt seg siden november, og var på skolen sammen med lærerne i forrige uke. Neste uke skal studentene evalueres når lærerstaben kommer tilbake.

— Det skal mye til for ikke å bestå, sier Tore Finset, student ved HiB. En slik totalovertakelse er en alternativ praksisform som gir studentene unike erfaringer.

— Vi smaker på lærerlivet slik det egentlig er. I hverdagen vil vi jo stå alene med en klasse, sier Finset. Totalt har studentene 20 uker praksis fordelt på 6-7 perioder i løpet av studietiden.

Nye undervisningsmetoder

Studentene fører med seg nye ideer og læremetoder. Storylinemetode, et tverrfaglig prosjekt der det lages en historie som en stadig utvikler og spinner kunnskap rundt, er en metode noen studenter har brukt. Et tema kan for eksempel være industrialisering, og elevene får roller og spørsmål å drøfte eller tegne. Også data og interaktive hjelpemidler blir brukt i undervisningen.