— Det ser fint ut, sier Anders Bøhn, leder for studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen (HiB). Han ser med lengsel på tegningene av den nye høyskolen på Kronstad.

Og fint skal det bli. En gang, men uvisst når. For nytt høyskolebygg i Bergen har, sammen med nytt odontologbygg på Årstad, i årevis toppet den statlige prioriteringslisten for universitets- og høyskolebygg. Uten at det har gitt synlige resultater.

Fortsatt er HiB spredt på seks ulike steder, stort sett i gamle og slitte lokaler.

— Vi har trange lokaler med dårlig luft og dårlig fysisk læringsmiljø, sier Bøhn.

Han mener dessuten at en samling av høyskolens ulike studieretninger vil gi solid faglig uttelling.

Håper, men tror ikke

Utkastet til nytt høyskolebygg har foreligget siden 2004. Håpet om statlige kroner har fulgt fremleggelsen av statsbudsjetter og reviderte statsbudsjetter i årevis.

Troen på at det denne gang ligger statlige byggekroner med adresse Bergen i revidert nasjonalbudsjett er svak. Men håpet lever.

— Jeg må jo håpe, ellers hadde vi ikke gjort dette. Men signalene tilsier ikke at det kommer, sier Anders Bøhn.

I dag stiller regjeringens representant i Bergen på åpningen av det nye studentsenteret på Nygårdshøyden. Da får også Anders Bøhn møte statssekretær Jens Revold for å overlevere underskriftslister fra over 600 personer, eller om lag ti prosent av HiBs studenter.

— Han vil få beskjed om at prosessen har tatt altfor lang tid. Det ser ut til at regjeringen ikke ser behovet for skikkelige lokaler for studentene i Bergen, sier Bøhn.

Prioritert

Det meste tyder likevel på at regjeringen holder igjen en stund til, men at når pengebingen åpnes for nye utdanningsbygg, er det odontologen og HiB som stikker av med de statlige kronene.

Både statssekretær Revold og sjefen hans, minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland (SV), har tidligere i år sagt at det nå er Bergen som står for tur.

— Jeg har tre anlegg på min prioriteringsliste. Der står odontologibygget og Høgskolen i Bergen sammen med nytt høyskolebygg i Oslo, sa Aasland til BT i mars.

På Odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen er stemningen optimistisk.

— Vi har fått veldig gode signaler om at nytt odontologibygg kommer på ordinært 2009-budsjett, sier Magne Raadal, dekanus på Det odontologiske fakultet.

Hva mener du om et nytt høyskolebygg? Diskutér saken her.