«Det finnes en fredelig løsning» er Jusformidlingens optimistiske motto. Mens enkelte advokater sender skarpe brev, harde krav og bryske stevninger på løpende bånd, og fakturerer timer deretter, velger jusstudentene en annen linje.

— Det er veldig synd at det er så stort pengefokus blant en del advokater. Her forsøker vi heller å komme til minnelige løsninger gjennom samtaler, før vi eventuelt sender brev med krav, sier Cecilie Wallevik.

- Menneskelige kostnader

— Går konfliktene helt til rettsapparatet blir både de menneskelige og økonomiske kostnadene ofte veldig høye. Partene skal jo ofte ha kontakt med hverandre etter en løsning også, sier Kari Arnetveit.

— Vi fakturerer jo ikke, så vi trenger ikke de ekstra timene, sier Gunnveig Breistein.

Kanskje er den fredelige holdningen en av grunnene til at 68 prosent av klientene er godt fornøyd. Bare åtte prosent er misfornøyd. To av tre saker ble helt eller delvis løst med hjelp fra studentene. Og hele 96 prosent kan tenke seg å bruke Jussformidlingen igjen.

— Dette må vi være godt fornøyd med, sier studentene, som alle må ha minst tre år bak seg for å kunne være juridisk rådgiver i Jussformidlingen.

Vanskelige asylsaker

I undersøkelsen kommer Jussformidlingen et lite hestehode foran landets fire andre «studentadvokatkontor». Uten at det blir tillagt stor vekt i lokalene på Nygårdshøyden.

— Vanskelig å sammenlikne, kontorene har forskjellig fokus, sier daglig leder Arild Sætre.

Ca. en av fire saker Jussformidlingen tar dreier seg om arv. Blant annet hjelper de med å utforme testamentet. Også konflikter mellom leietakere og utleiere er det mange av.

— Hva er de vanskeligste sakene?

Populær jobb

På oppfordring beretter studentene om de største suksessene i det siste:

n Et forsikringsselskap avslo flere krav om utbetaling etter at en huskjøper fant mangler ved en bolig. Med hjelp av Jussformidlingen, fikk klienten utbetalt 67.000 kroner.

n En person fikk sparken på dagen i et firma. Med hjelp av studentene ble avskjeden erklært usaklig. Isteden ble det enighet om erstatning, lønn i oppsigelsestid og attest.