Det er bare noen av mulighetene byråd Nils Arne Johnsen ser for på Koengen. I går deltok han i det første såkalte «kick-off»-møte sammen med forsvarsministeren og en rekke offentlige etater om hva Koengen skal brukes til.

Både Johnsen og Krohn-Devold ønsker at hele byen bør være med å delta i hva det mest attraktive området i hele Bergen skal brukes til.

I utgangspunktet starter man med nokså blanke ark, men en rekke innspill er allerede kastet inn i diskusjonen. Flytting av Ekserserhuset til dette området, fotballbane og utearena for kulturaktiviteter er noen slike.

Verken Johnsen eller noen av de andre i samarbeidsutvalget for Bergenhus festning vil binde seg til noe ennå. Men i utgangspunktet er man nødt til å finne en balanse mellom kommersielle interesser som kan betale Forvaret noe for det de vil selge, og kulturhistoriske og mer allmennyttige formål.

Derfor ser flere i utvalget for seg både hybelbygg for studenter, restauranter, kontor— og verkstedslokaler. Det vil trolig bli en ballplass og mange har sans for å etablere en utearena som kan bli brukt langt oftere, og erstatte Nygårdsparken som en slik mulighet.

Utvalget tar sikte på å ha ferdig en plan for presentasjon og politisk behandling i løpet av året.