• Dagens studenter lever under fattigdomsgrensen med støtten fra Lånekassen på 80.000 kroner i året, sier leder Njål Bele i Studentenes Landsforbund.

KRISTINE HOLMELID

Onsdag 1. september vrenger derfor studentene lommene i en landsomfattende aksjon for å vise hvor fattige de er. Målet er at 105.000 studenter ved 30 høyskoler deltar.

Studentene krever en økning av studiestøtten fra 80.000 kroner til 100.000 kroner, der halvparten av støtten blir stipend.

— Kvalitetsreformen forutsetter heltidsstudenter, men 30 prosent av studentene jobber mer enn 30 timer i uka ved siden av studiene for å klare seg. En 70 til 80 timers arbeidsuke er tøft, det er ikke forsvarlig, sier studentlederen.

6 av 10 studenter trenger støtte fra foreldre eller samboer/ektefelle for å klare seg økonomisk, viser en undersøkelse fra Studentenes Landsforbund.

Studentlederen er bekymret for at Kvalitetsreformen, som forutsetter heltidsstudenter, skaper et klasseskille mellom studenter som får økonomisk hjelp hjemme og de som ikke får det. En stor del av studielånet brukes til bolig, spesielt blant studenter i de største byene.