I dag ble sykepleierstudenter fra Høgskolen i Bergen satt inn i massevaksinasjonsprogrammet til Bergen kommune.

Studentene går tredje året på bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen.

Så langt er det 85 studenter som har fått opplæring i vaksinasjon av de totalt 170 studentene som går tredje året.

Studentene skal gå vakter — tre om formiddagen og tre om ettermiddagen frem til uke 51.

Se Alisa Njøten setter sin første vaksine: