— Det er en helt ny generasjon av studenter som har kommet uten at vi har holdt åpent. Det blir en stor utfordring å gjenerobre rollen vår, sier Lars Arnesen, daglig leder i Det Akademiske Kvarter.

Fallet i besøkende merkes på ølsalget. I forhold til 2007 har studentstedet mistet 25 prosent av kundegrunnlaget.

I stjernesalen, Kvarterets største publokale, er det tomt for studenter. Det er ennå noen dager til de invaderer Bergen for fullt.

Religionsstudentene Christina Elmar og Jane Skjoldlie har likevel gjort unna semesterets første visitt.

  • Jeg glemmer ofte at det går an å gå på Kvarteret. Det er egentlig litt synd, for her er det både billig og mye som skjer, sier Skjoldlie.

Selv går de gjerne på Cafe Opera eller Elefanten.

— Kvarteret er jo nyåpnet. Alle har fått egne stamsteder, og det tar tid å endre vaner.

Før 2007 har Kvarteret hatt rundt 500.000 besøkende årlig. Etter oppussingen har besøkstallet gått dramatisk ned.

Mistet grepet

For fem år siden vedtok styret ved Universitetet i Bergen å pusse opp Kvarteret. Den endelige prislappen kom på 60 millioner kroner.

— Det var nødvendig å restaurere lokalene fordi de var slitte og utdaterte, sier rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen.

— At Kvarteret nå har åpnet, vil være med å gi de nye studentene en pangstart på livet i Bergen, sier UiB-rektoren.

Kvarteret-sjef Arnesen tror bred rekruttering og et spenn i kulturtilbudet er det som skal til for å fylle opp lokalene.

— Tidligere har det vært et «klikkstyre» både med tanke på folk og miljø, sier Kvarteret-lederen.

— Nå har vi plass til alt og alle.

- Bare positivt

De typiske studentstedene Garage, Cafe Legal, Vamoose og Hulen er positive til at Kvarteret har åpnet, og rapporterer om at de har like mange kunder som før.

- For oss har det bare vært positivt. At Kvarteret og baren U har åpnet, gjør at krysset i Christiesgate får mer tyngde, sier Gard Haugland, daglig leder i selskapet Bruun Strømmen og Haugland ANS som eier Cafe Legal.

  • Vi har like mange gjester som vi alltid har hatt. I tillegg har Kvarteret en veldig tydelig studentprofil og et annet konsept enn oss, så det er bare veldig kjekt.

Viktig for studentmiljøet

Tilbake i stjernesalen har religionsstudentene Elmar og Skjoldlie råd å tilby Kvarteret-styret. De tror det viktigste Kvarteret kan gjøre er å legge en innsats i reklame, for eksempel ved å være aktive i fadderuken.

— De må klare å fange opp de nye studentene med en gang. Men de trenger nok litt tid på å bli Kvarteret med stor K, sier Elmar.

Ikke strålende for Sommerkvarteret

Resultatet til Sommerkvarteret blir trolig 100.000 kroner dårligere enn budsjettert.

Studenthuset «Det Akademiske Kvarter» har ikke lyktes med å trekke folk i sommer.

I sommermånedene, når studentene er borte fra byen, holder Kvarteret åpent med 18-årsgrense. I årene før stengningen var satsingen en suksess, men i år har ungdommen uteblitt, ifølge Kvarter-styret.

— Juli har vært den dårligste måneden siden åpningen, sier Lars Arnesen, daglig leder i Det Akademiske Kvarter.

Verre hadde det vært uten VM, som var den klart største suksessen, ifølge Kvarter-styret.

- Utfordring å nå kundegruppen

Det budsjetterte resultatet for sommersatsingen var 250.000 kroner. Styrets eget overslag ligger på rundt 200.000 kroner.

Leder for Sommerkvarteret, May Elin Emilsen, ønsker ikke å opplyse om det endelige resultatet. Prosjektrapporten skulle være klar onsdag, men er svært forsinket, ifølge Emilsen.

I 2007 stengte det tradisjonelle studenthuset dørene for å pusse opp. Det har kostet Kvarteret store deler av kundegruppen.

— Det er flere 18-åringer som ikke engang har hørt om Kvarteret, sier May Elin Emilsen.

— Det er en utfordring å få tak i den kundegruppen.

I motsetning til Kvarteret, som i stor grad baserer seg på frivillighet, betaler Sommerkvarteret ut lønn til de ansatte. Et eventuelt overskudd opp til 250.000 kroner går til Kvarteret som kompensasjon for driftsutgifter.

- Hva tenker du om at dere ikke klarer å dekke driftsutgiftene til Kvarteret?

— Jeg ser ingen grunn til å deppe over dette. Vi leverer et godt resultat, året tatt i betraktning, sier Emilsen.

Til neste år anbefaler hun å starte tidligere.

— Vi kom sent i gang, fordi det er et unormalt driftsår. Det er viktig at de starter å booke gode arrangement tidlig.