Det kommer frem i en undersøkelse fra Norsk matematikkråd, som har målt matematikkunnskapene hos norske studenter jevnlig siden 1982, skriver Aftenposten.

– Resultatene fra vår 12. undersøkelse bekrefter det vi har fryktet. Tallferdighetene til studenter som velger matematikkrevende studier, blir svakere, sier høyskolelektor Anne Rasch-Halvorsen ved Høgskolen i Telemark, som har gjennomført undersøkelsen for Norsk matematikkråd.

Bekymret for lærerstudentene

– Vi har nådd et kritisk punkt for hvor lite studentene mestrer i forhold til basisferdighetene. Når de har en så svak tallforståelse, er det grenser for hvor mye de kan lære ved å gå på kurs uten at vi går gjennom hele grunnskolepensum på nytt, forteller han.

Rasch-Halvorsen, som selv underviser lærerstudenter i matematikk, er spesielt bekymret for hvor lite lærerstudentene kan. I dag kreves karakteren 3 i matematikk for å komme inn ved lærerstudier, men tallforståelsen er ikke blitt bedre av den grunn.

De kvinnelige lærerstudentene oppnådde i gjennomsnitt bare 25,3 prosent av totalscore. Hun mener at større krav til matematikkferdigheter i lærerutdanningen er eneste løsning for den nye lærerutdanningen som planlegges nå.

KRITISK: ¿ Vi har nådd et kritisk punkt for hvor lite studentene mestrer i forhold til basisferdighetene, sier høyeskolelektor Anne Rasch-Halvorsen. ARKIVFOTO: BERGENS TIDENDE