De fleste universitets— og høyskolestudenter er bare sånn passelig fornøyde med oppfølgingen de får, viser tall fra årets stud.mag-undersøkelse.

De minst fornøyde studerer ved store universitetsfag som sosialantropologi. De mest fornøyde går på strukturerte studier med forholdsvis få studenter, som sivilarkitekt og økologi/naturforvaltning. Et viktig mål med innføringen av kvalitetsreformen var nettopp at alle studenter skulle få tettere oppfølging underveis i studiene sine.

— Det er bekymringsfullt at så få er virkelig fornøyde, mener Jørn Henriksen, leder i NSU (Norsk Studentunion).

Høye forventninger

Studentene forventer gjerne at de får et fast undervisningsopplegg før de begynner studiene.

— Universitetene skaper forventninger om et strukturert tilbud i sine studiekataloger. De profilerer seg gjennom sine programtilbud, og disse kan fremstå som mer strukturerte enn de faktisk er, sier forsker Elisabeth Hovdhaugen ved NIFU STEP, som er faglig ansvarlig for stud.mag.-undersøkelsen.

Ferske studenter ved 14 universitets- og høgskolefag har svart på spørsmålet «jeg opplever at det er tett oppfølging av studentene på mitt studium». Spørsmålene er stilt i slutten av oktober, knappe to måneder etter studiestart.

41 prosent er helt eller litt uenige i at oppfølgingen er tett, 25 prosent er litt enige, mens seks prosent mener studentene på faget deres får tett oppfølging.

- Ingen unnskyldning

Mye fokus på kvalitetsreformen i mediene gjør at kommende studentene har store forventninger til faget sitt, tror studentleder Jørn Henriksen.

— Det ble skrevet mye om kvalitetsreformen og nytt karaktersystem, obligatoriske innleveringer og nye eksamensformer. En mulighet er at når fokuset forsvant, falt mye tilbake til det normale. Men det finnes ingen unnskyldning for at institusjonene ikke følger opp kvalitetsreformen, sier studentleder Henriksen.

Det er stor forskjell på oppfølgingen på studier med få og studier med mange studenter. Ifølge stud.mag-undersøkelsen går studentene som er enige i at de får tett oppfølging på små, strukturerte studier, ofte ved statlige eller vitenskapelige høgskoler.

— De hadde sannsynligvis tett oppfølging også før kvalitetsreformen, sier Elisabeth Hovdhaugen.

- Tar lang tid

På universitetene er geologi- og kjemistudenter mest fornøyde. Dette er fag som har mer laboratoriearbeid og mer arbeid i smågrupper enn mange andre fag.

De som i størst grad er uenige i at de får tett oppfølging, er studentene ved universitetene. På sosialantropologi er 70 prosent av studentene uenige i at de får tett oppfølging. Ved asiatiske og afrikanske studier er 51 prosent uenige.

— Det kan tolkes som om det er dårlig

overensstemmelse mellom forventninger og faktisk oppfølging. Men det kan også tolkes som at det tar forholdsvis lang tid å endre undervisnings- og veiledningsmønstre, sier Elisabeth Hovdhaugen.