At jusstudentene tror problemet er mest utbredt blant dem selv, går frem av den årlige Studmag-undersøkelsen, som gjennomføres blant landets universitets— og høyskolestudenter.

Ved Universitetet i Oslo er det totalt registrert en tredobling i tilfeller av juks på fem år – i Bergen nesten en firedobling.

– Økningen i innmeldte saker i fjor skyldes nok den store juksesaken ved Det juridiske fakultet, forklarer Per Gunnar Hillesøy, sekretær for Den sentrale klagenemnden ved Universitetet i Bergen (UiB).

Mer enn 200 jusstudenter i Bergen ble rammet da det elektroniske tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus fant sammenfall mellom besvarelser i obligatoriske oppgaver. Studentene ble mistenkt for ulovlig samarbeid eller plagiat, men sakene ble henlagt.

– Svertet rykte

Hillesøy tror all oppmerksomheten saken fikk kan ha satt sine spor.

Norfaktas undersøkelse viser at mer enn én av fire jusstudenter tror det jukses på oppgaver og eksamener ved deres lærested.

Mens bare fem prosent av studentene på helse-, sosial- og idrettsfag sier det samme.

– Det var en enorm lettelse å kunne legge saken bak seg, sier Moshin Ramani.

Han var leder for Studentutvalget ved Det juridisk fakultet ved UiB da det stormet som verst i fjor. Selv om studentene ble frikjent, frykter han saken kan ha svertet deres rykte.

– På kort sikt har det nok det. Det blir ofte fleipet litt når vi kommer ut i lokale firmaer, men på lang sikt tror jeg dette vil forsvinne.

Han tror alt fokuset på juks i fjor fører til mindre fusk blant dagens jusstudenter.

Prøver å lure systemet

De mest vanlige forsøkene på juks er plagiat i innleveringsoppgaver, bruk av mobiltelefon, i-pod og andre ulovlige hjelpemidlerunder eksamen, ifølge Per Gunnar Hillesøy i Klagenemnden.

Ved UiB har studentoppgaver på Examen philosophicum blitt massescreenet siden 2004 for å avsløre plagiat. Nå skal ordningen utvides slik at flere fakultet får tilgang.

– Prøver noen å lure systemet?

– Det forekommer. Særlig bruker folk å oversette fra engelsk til norsk. Ephorus tar ikke slikt, det søker bare i overflaten.

Lite fusk på NHH

– Har holdninger til juks endret seg?

– Det er svært vanskelig å si. Men informasjonstilgangen er mye større i dag både når det gjelder legitime kilder og nettsteder der folk kan betale noen dollar for eksempel for en oppgave i marxistisk-leninistisk teori.

Heller ikke Universitetet i Oslo vet årsaken til at juksetallene skyter i været, men kontrollene har økt.

– Vi kan ikke med sikkerhet fastslå hva som har bidratt til økningen, men UiO har et langt større fokus på plagiering nå enn tidligere, sier Monica Bakken, avdelingsdirektør ved Studieavdelingen.

Ved Norges Handelshøyskole er juksetallene langt mer beskjedne. I perioden 2003 til 2008 ble det behandlet totalt 14 tilfeller av fusk.

DEN STORE JUKSESAKEN: – Juksesaken på juss i Bergen var såpass fremtredende i media, at mange gjerne tror det jukses mer hos oss enn andre steder, sier Moshin Ramani. Han var leder i Studentutvalget på Det juridike fakultet, da mer enn 200 jusstudenter ble beskyldt for juks og deretter frikjent i fjor. ARKIVFOTO: SIMEN GRYTØYR
Simen Gryt�