Bare ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen går det til sammen flere tusen studenter som har rundet 30. De må alle betale full pris i kollektivtrafikken. Studentprisene er nemlig forbeholdt dem som ikke har nådd sitt fjerde tiår.

For en voksen person koster for eksempel et fem soners PeriodeSkyss-kort 900 kroner i måneden, mens en student under 30 år slipper unna med 540 for det samme tilbudet. Slik har det vært i årevis.

— Aldersdiskriminering

Leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Synnøve Skår, kaller 30-årsregelen er aldersdiskriminering.

— Med tanke på at studentenes snittalder er på 27 år, er det veldig rart at alle over 30 ekskluderes fra moderasjonsordningen. Du får ikke bedre råd selv om du studerer når du er over 30, sier hun.

Ifølge Skår er aldersgrensen for studentrabatter i kollektivtrafikken en av Studentparlamentets viktigste saker til Fylkestingsvalget neste år.

Staten har satt en generell aldersgrense på 30 år for studentmoderasjon i kollektivtrafikken. Deretter er det opp til hver enkelt fylkeskommune og ruteselskap om de vil gi de over 30 de samme eller liknende rabatter.

- Ingen planer

I følge seksjonslederen i Samferdselsavdelingen i Hordaland Fylkeskommune, Rolf Rosenlund, er det lite som tyder på at eldre studenter i Hordaland vil få rabatt på buss og bane.

— Vi har gjort en regning på det, og har ingen planer om å gi studenter over 30 år studentrabatter i kollektivtrafikken. Dessuten er de aller fleste ferdige med studiene sine når de er 30 år, sier han.

Mange er over 30

I vårhalvåret 2010 hadde imidlertid Universitetet i Bergen 1927 registrerte studenter som var fylt 30 år. Totalt har skolen drøyt 13 000 studenter. Høgskolen i Bergen har drøyt 2000 studenter over 30 år, av totalt ca. 7600 studenter.

Leder i Samferdselsutvalget, Gustav Bahus (FrP), skulle gjerne sett at aldersgrensen for studentmoderasjoner var høyere.

— Den grensen har alltid vært der i Norge. Men vi prøver få til en nærmere kobling mellom Studentkortet og Ungdomskortet. Vi har bedt om en utredning én gang, og vil gjøre det igjen, sier han.

Skulle det med tiden bli noen forandring, forteller han at det sannsynligvis uansett er urimelig å håpe på at samtlige studenter over 30 vil få tilgang på rabatter samtidig.

- Ett år per år

  • Det ville blitt et veldig tungt økonomisk løft. Målet mitt er at vi for eksempel kan få hevet aldersgrensen med ett år per år, sier han.

Skyss, som driver den fylkeskommunale kollektivtjenesten i Hordaland, var ikke tilgjengelig for kommentar.

Er det urettferdig at studenter over 30 ikke får studentrabatt, eller bør de klare seg selv? Bruk kommentarfeltet under!