— Jeg er forundret over hvor lavt mange prioriterer sin egen sikkerhet. Studenter er jo unge mennesker som har hele livet foran seg, sier informasjonskonsulent Jan Ove Brakstad i Bergen Brannvesen.

Før jul hadde etaten storaksjon på Nygårdshøyden. Det skriver studentavisen Studvest. Over 80 kontrollører gikk fra hus til hus og undersøkte røykvarslere, slokkingsutstyr og rømningsveier. Resultatet var nedslående.

— Vi fant mange røykvarslere som hang og slang uten batteri. Flere beboere hadde også blokkert viktige nødutganger med tomgods, kasser og møbler, og noen hadde ikke slokkingsutstyr, sier Brakstad.

Kan hindre katastrofer

Manglene kan få katastrofale følger dersom det begynner å brenne.

— Folk tror ofte at en brann utvikler seg til et inferno i løpet av veldig kort tid. Slik er det ikke. Som regel utvikler brannen seg over tid, og da vil røykvarsleren kunne hindre en katastrofe, sier informasjonskonsulenten.

Brannsikkerheten på Nygårdshøyden er vesentlig dårligere enn andre steder i Bergen.

— Normalt finner vi mangler i fem-seks prosent av husstandene vi undersøker. I området rundt Universitetet var tilsvarende andel over 30, sier Brakstad, som understreker at det ikke bare er studentene som må skjerpe brannsikkerheten.

— De var i flertall, men vi sjekket ordinære husstander også, sier han.

— Er ikke røykvarslere og slokkingsutstyr huseiers ansvar?

— Det stemmer. Men det er leietakeren har plikt til å sørge for at utstyret fungerer slik som det skal.

Brann i mars

Studentene selv har også engasjert seg i å bedre brannsikkerheten i de mange kollektivene på Nygårdshøyden. Norsk Student Union (NSU) i Bergen har erklært mars for brannmåned og laget en egen brosjyre som gir tips og råd om røykvarslere og rømningsveier.

— Mange studenter mangler stabilitet. De har kanskje flyttet hjemmefra for første gang og tenker ikke over at de selv må ta ansvar for brannsikkerhet. Derfor er det viktig å sette søkelyset på dette, sier leder i NSU, Sigrid Melhuus.