KRISTINE HOLMELID

I en vanlig arbeidsuke jobber legestudentene i utlandet i gjennomsnitt 49 timer, mens studentene i Norge bruker ca. 15 timer mindre.

Studentene i Øst-Europa jobber mest, hele 56 timer i uken.

Det viser en ny undersøkelse som er presentert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Lite eventyrlyst Undersøkelsen viser at et stort flertall av legestudentene reiser utenlands fordi de ikke kom inn på studiet i Norge. De aller fleste trives i utlandet, men 85 prosent ønsker likevel å reise hjem til Norge etter endt studium.

Bare 23 prosent tillegger eventyrlysten avgjørende betydning da de valgte å reise ut av landet, noe som skiller legestudenter fra andre studenter som reiser til andre land.

Tallene viser også at de med høyeste karakterer fra videregående skole, investerte mest tid i studiene. Den knallharde jobbingen til mange av utenlandsstudentene kan ikke bare forklares med språk— og kulturforskjeller.

Tøft i Øst-Europa - Også organiseringen av studiene gjør det hardere å studere utenlands, spesielt i Øst-Europa. Studiene inneholder lite personlig oppfølging og mye muntlig eksaminasjon, og egner seg ikke for hvem som helst, sier forsker Jannecke Wiers-Jenssen ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), som sammen med forsker Olaf Gjerløw Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt er ansvarlig for undersøkelsen.

Studien er basert på spørreskjema til medisinstudentene i utlandet som fikk støtte fra Lånekassen høsten 1998.

Mye jobb, takk Antallet medisinstudenter i utlandet er mer enn femdoblet siden 1990, sommeren 2000 var 1658 personer registrert som medisinstudenter i utlandet.

Utenlandsstudentene er mer interessert i å bli ledere enn kolleger i Norge. Flere ønsker seg lederstillinger på sykehus eller sikter mot prestisjefylte spesialiteter som kirurgi.

Mange sier ja takk til hardt arbeid og lange arbeidsdager. 30 prosent av mennene og 15 prosent av kvinnene som studerte i utlandet kunne tenke seg arbeidsuker på mer enn 50 timer. Blant studenter i Norge som var halvveis i studiet i 1996, ønsket kun 11 prosent av mennene og to prosent av kvinnene å arbeide mer enn 50 timer per uke. Les også: Forsker: - Mangfoldet sikres i utlandet