– Uten studentene hadde en del bransjer gått i stå. Den arbeidskraften studentene utgjør er kjempeviktig for Bergensnæringen, sier Tommy Johansen i Arbeids— og velferdsforvaltningen (NAV) til Studvest.

Han peker på handels- og servicenæringen og bedrifter som driver vaktholdstjenester som arbeidsgivere som er avhengige av studentene.

Halvparten jobber

Ifølge en levekårsundersøkelse for studenter som Statistisk Sentralbyrå (SSB) ga ut i sommer, jobber annenhver student ved siden av studiene. Studentene i jobb oppga at de i gjennomsnitt jobber 9 timer hver uke.

Ut fra tallene fra SSB har Studvest regnet ut at bergensstudentene utgjør en samlet arbeidskraft på 3000 årsverk. Teller en med feriemånedene blir det nærmere 3800 årsverk.

- Går ikke utover studiene

Jan Espen Vik er blant de om lag 12.000 studentene med deltidsjobb i Bergen. For å spe på studielånet og en dyr husleie jobber han en gang i uken som postbud i sent-rum, ved siden av landmåling- og eiendomsdesignstudiet ved Høgskolen i Bergen.

– Det hjelper godt på økonomien. Uten jobb kan hverdagen fort bli litt kjedelig. Da har man ikke penger til å finne på noe i det hele tatt, forteller Vik til Studvest.

Med litt ekstrajobbing i helgene kan han tjene rundt 4.000 kroner i måneden. Uten at det går utover studiene, ifølge ham selv.

– De dagene jeg jobber har jeg fri fra skolen. Uten jobben tror jeg ikke jeg hadde kommet meg opp, smiler han.

- Avhengige av studenter i julen

I enkelte bransjer, som dagligvarehandel og tekstilbransjen, utgjør 20 prosent av arbeidskraften såkalte ekstraansatte: Ansatte som ikke har jobben som sin hovedbeskjeftigelse. Studenter utgjør en viktig del av denne gruppen, forteller informasjonssjef i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Jarle Hammerstad til Studvest.

– For eksempel i julehandelen er vi avhengige av denne typen arbeidskraft. Uten studentene i julen ville situasjonen vært prekær, sier Hammerstad, som representerer arbeidsgiversiden.

Jan Arve Sundli i arbeidstakerorganisasjonen for Handel og kontor region Vest, mener studentene selv ikke ser at de er etterspurt og derfor blir utnyttet som en billig arbeidskraft.

– Stadig utvidede åpningstider hadde vært umulig uten studentene. Likevel tar de til takke med dårligere arbeidsvilkår enn det som er vår tariff. Studenter er stort sett vanskelige å få organisert, sier han til Studvest.

VIKTIG ARBEIDSKRAFT: I tillegg til å studere, fyller studentene deltidsjobber som få andre vil ha. Her blir årets nye studenter ønsket velkommen i Grieghallen i august.
ANE ELISABETH BØRHAUG