Over 27.000 personer studerer i Bergen, men mange bor et helt annet sted på papiret.

Av 20.000 bergensstudenter med Lånekassen-lån, er 13.000 folkeregistrert andre steder enn i Bergen.

Dersom alle disse hadde betalt 12.000 kroner i skatt — et anslag på gjennomsnittet blant studenter i Norge (se fakta) - ville inntektene til kemneren i Bergen økt med rundt 156 millioner kroner.

Bergen kommune ville fått omtrent en tredjedel av denne skatten, vel 50 millioner kroner, ifølge kemneren.

Les også: - Et problem for demokratiet

- Mest praktisk ikke å bytte

Studentene Anette, Kristina, Kasandra, Monica, Mona og Brage bor sammen i Bergen sentrum og er alle innflyttere. Ingen av dem har endret adresse i folkeregisteret.

— Det er mest av praktiske årsaker at jeg har beholdt til gamle. Når vi er studenter, flytter vi rundt, og det blir mye styr å skulle bytte hele tiden, sier Kristina Hals (19).

Nesten alle jobber, men ingen har tenkt over at de bruker tjenester i en by de ikke betaler skatt til.

Etter at de flyttet, fikk studentene vite at de mister penger fra Lånekassen om de bytter adresse (se undersak).

— Men hovedgrunnen er at jeg er mest tilknyttet mitt opprinnelige hjemsted. Jeg planlegger å flytte tilbake til Stavanger når jeg er ferdig her, sier Brage Hansen (24).

Ikke straffbart

Kulturbyråd Henning Warloe innrømmer at 50 millioner kroner er en betydelig sum.

— Dette beløpet er absolutt endel penger i budsjettsammenheng. Vi gir for eksempel seks millioner kroner til Festspillene hvert år, sier Warloe.

Til sammenligning er budsjettet han disponerer på totalt 250 millioner.

I utgangspunktet er det straffbart å la være å melde flytting til hovedbostedet, men studenter er fritatt fra denne loven.

— Det er de store studentbyene som sliter mest. I både Oslo og Bergen er det flere ganger blitt holdt kampanjer for å få folk til å bytte adresse, men disse har ikke primært vært rettet mot studenter, sier kemner i Bergen, Lasse Hunsrød.

Flere såkalte «Bli bergenser»-kampanjer har hatt som mål blant annet å få tidligere studenter, som er blitt igjen i Bergen for å jobbe, til å melde flytting.

— De gangene vi har hatt aksjoner, har vi tatt mange. Folk glemmer å bytte adresse, sier Hunsrød.

Ønsker seg flere

Byrådet ønsker seg flere innbyggere, men vil ikke tvinge studentene.

— Nå har vi nettopp passert 250.000, og det er alltid kjekt å få flere. Så for vår del skulle vi ønske at de ville bytte adresse, sier kulturbyråd Warloe.

Han understreker at byrådet først og fremst er glad for at mange studenter velger Bergen som studieby.

— Det viktigste for oss er at Bergen er en interessant og attraktiv by å komme til. Alle studentene gir liv og vitalitet. Byen ville vært død hvis de ikke var her, sier Warloe.

Han får støtte fra finansbyråden.

— Det kunne vært ønskelig at de skattet til Bergen, men det er blitt tatt et valg, og det er at studentene må kunne bestemme selv. Det som betyr mest er uansett å få studentene til å bli her etter studiene, sier Christine Meyer.

Hun påpeker at Bergen også får igjen noen skattepenger fra bergensere som jobber ved siden av studiene i andre kommuner.

Bør studentene melde flytting? Bruk kommentarfeltet!

Bjørn Erik Larsen