Utgiftene til vedlikehold ved Studentsamskipnadens boliger er høye, og de mangler mellom 40 og 50 millioner kroner over 10 år for å klare vedlikeholdet. Samskipnaden ser dermed på muligheten for å øke husleien i studentboligene.

Representant for studentens boligutvalg, Olav Handeland, reagerer med vantro over disse planene. Han overrakte underskriftene mot høyere husleier fra 2700 studenter til administrerende direktør i studentsamskipnaden i Bergen, Egil T. Pedersen.

— Vi vil ikke fremstå som sutrete, men dette er å gå over streken. En gjennomsnittlig økning på 10 prosent vil føre til enda dårligere kår for studentene i Bergen.

Handeland sier at studentene ikke er imot en prisøkning som følger konsumprisindeksen, men at studentene vil motsette seg enhver økning som går ut over denne.

— Det finnes andre løsninger enn å tyne studentene. De økte vedlikeholdskostnadene kan finansieres ved hjelp av lån, eller å kutte i unødvendige luksusgoder som kabel TV. De som vil ha dette kan betale utgiftene selv, sier Handeland.

Han mener samskipnaden sine priser virker prisdempende på resten av utleiemarkedet, og han er redd for signaleffekten.

— Hvis denne drastiske økningen skjer sender samskipnaden ut et signal om at det er greit å ta pengene fra studentene.

Administrerende direktør ved Studentsamskipnaden i Bergen, Egil T. Pedersen, har forståelse for studentenes bekymring, og lover at de skal prøve å finne kreative løsninger for å slippe å øke husleien.

— Det er ikke overraskende at studentene er bekymret. Boligmassen er gammel og trenger vedlikehold. Økningen i husleien vil uavkortet gå til dette arbeidet.

Pedersen presiserer at ingen avgjørelse er tatt, og at målsetningen er at samskipnaden skal klare disse utgiftene uten at det rammer studentene for hardt.