KRISTINE HOLMELID

Sist mandag fortvilte Britt Janne Solheim i Bergens Tidende etter at den praktisk-pedagogiske utdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB) plutselig ble avlyst. Dermed så det ut til at Solheims plan om å bli lærer gikk i vasken, etter over seks års studier.

På et møte denne uken bestemte universitetsledelsen at studentene likevel får et tilbud.

— Det var flere uheldige omstendigheter som slo inn. Men nå har vi ordnet opp, sier viserektor for utdanning ved UiB, Leiv Sydnes.

— Det virker som vi studenter ikke har noen rettigheter, sa Britt Janne Solheim til BT mandag.

Nå ser hun lysere på tilværelsen.

— Det er kjekt at det ordnet seg, og jeg gleder meg til å ta fatt. Men det burde blitt løst før, sier Britt Janne Solheim.

Både hun og de 14 andre kvalifiserte søkerne får plass, og undervisningen starter mandag. Omorganisering av utdanningen er mye av forklaringen på at det ble oppdaget for sent at personen som skulle stå for undervisningen hadde forskningsfri. Han får nå bare delvis fri, samtidig som flere lærerkrefter blir satt inn, sier viserektor Sydnes, som forsikrer at studentene skal få et fullverdig faglig tilbud.