Syv heldige studenter ved Universitetet i Bergen deler en pott på 81.000 kroner. Pengene skal bidra til å dekke studentenes utgifter til reise, opphold og utstyr i forbindelse med feltarbeid til masteroppgaven.

Én av stipendmottakerne er Njål Farestveit. Han tar mastergrad i kvartærgeologi og paleoklima, og skal utarbeide en historisk oversikt over nedsmeltingen av innlandsisen etter den forrige istiden.

— Jeg er selvsagt veldig glad for å få disse pengene nå som jeg skal i gang med et stort feltarbeid på Geilo, sier Farestveit.

Han forteller at pengene blant annet skal gå med til å kjøpe GPS-utstyr, fordi han trenger nøyaktige stedsangivelser når han skal lage kart.

Prosjektkoordinator Alv Terje Fotland er glad på vegne av dem som får støtte fra BKK, og mener de har spennende prosjekter på gang.

— Noen skal til Kasakhstan for å studere vannkonflikter i Sentral-Asia, andre skal til Yemen for å se nærmere på vannressursene der, forteller han.

Han håper imidlertid at flere studenter vil søke om stipend neste år.

— Det var færre søkere i år enn i fjor. Vi må nok bli flinkere til å nå ut til studenter ved alle fakulteter, mener Fotland.

Det er fagfolk fra universitetet som har avgjort hvem som skulle få stipend. Selve overrekkelsen finner sted i dag, og også rektor og representanter fra BKK og stipendstyret vil være til stede under seremonien.