Utvidelsen blir på nær 500 kvadratmeter og skjer ved å reise et nybygg på baksiden av hovedbygningen i Amalie Skramsvei. Utbyggingen vil gi to nye auditorier med plass til henholdsvis 100 og 60 studenter, ny lesesal med plass til 56 studenter og 12 nye kontorer.

Byggeprosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner kroner. Da Norsk Lærerakademi i sin tid etablerte seg i Sandviken, bygde man med tanke på 300 studenter. I dag har man nær 600 studenter.