KRISTINE HOLMELIDkristine.holmelid@bt.no

Karrieresenteret åpner neste uke, og skal være en møteplass for nyutdannede, næringslivet og det offentlige arbeidslivet i byen. Her skal bedriftene presentere seg selv, og studentene får tilbud om blant annet karriererådgivning, jobbsøkerkurs og intervjutrening.

Hjerneflukt østover — Vi vet at mange nyutdannede forsvinner fra distriktet og til Oslo-området fordi de ikke får seg jobb her. Vi vil bevisstgjøre studentene hvilken ressurs de er for næringslivet i byen. Vi ønsker også å inspirere bedrifter til å tenke nytt, og unne seg en akademiker, sier daglig leder for Karrieresenteret, Rønnaug Tveit.Senteret er en avdeling av Studentsamskipnaden, og skal gi hjelp og råd til studenter ved Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen i Bergen (HiB), Kunsthøgskolen, Bergen Arkitektskole og Den Polytekniske Høgskolen.

Markedstilpassede Studentene selv har i flere år etterspurt et slikt senter. Allerede for seks år siden var et karrieresenter under planlegging ved UiB.

— Bare ved universitetet er over 1000 kandidater årlig klare for arbeidsmarkedet. Jeg tror nok gamle myter om studenter og akademikere fremdeles hersker i deler av arbeidslivet. Faktum er at universitetsutdannede er de mest markedstilpassede som finnes. De har mye kompetanse i tillegg til de fagene de kan, og er både selvstendige, effektive og flinke til å samarbeide. Dette er egenskaper som er etterspurt i dagens arbeidsmarked, sier Rønnaug Tveit.

Studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) har i flere år drevet et liknende tilbud med suksess. Det samme har utdanningsinstitusjoner i flere andre byer.

Næringslivet vil tenke nytt - Dette er en møteplass med utdanningsmiljøene vi har savnet, sier Svein Anders Dahl, som har vært representant for Bergen Næringsråd i planleggingen av senteret.

Tanken er at bedriftene skal tilby ulike hospiteringsordninger og praksisplasser for studenter og nyutdannede.

— Vi har behov for å komme ut av gamle mønster. Lenge har det innen vår type bedrifter vært stor etterspørsel etter siviløkonomer. Det er viktig å tenke nytt, og få et større spenn i kompetansen til medarbeiderne, sier Dahl, som er senior manager i revisorfirmaet Deloitte&Touche. Les også: Sier ja takk til jobbtips