Dette er ikke tillatt ifølge en forskrift fra helsemyndighetene.

Nå har Helsetilsynet i Hordaland sagt stopp. Fra høsten må det være utdannede leger tilgjengelige på alle helsestasjonene om kommunen. Et 10-talls medisinerstudenter vil dermed miste jobbene sine.

— Vi har tatt signalene. Vi arbeider nå med å få knyttet til oss leger på alle helsestasjonene, sier kommunelege Harald Aasen. Han håper at de fire helsestasjonene det gjelder, ikke blir midlertidig stengt over sommeren.

Populært tilbud

Bergen kommune har i mange år drevet fem helsestasjoner for ungdom. Dit kan ungdom komme for å få resept på p-piller, få prevensjonsveiledning og bli testet for chlamydia. Helsestasjonene som alle er åpne flere ettermiddager i uken, er blitt svært populære helsetilbud for ungdom.

Bare en av helsestasjonene, Laksevåg har hatt egen lege. De andre fire, helsestasjonene på Engen, Ulset, Sandsli og Oasen drives av legestudenter som er i sluttfasen av medisinerstudiet.

**Les også:

Helsestasjonene kan bli midlertidig stengt**

Skal ha veiledning

— Ifølge forskriften kan medisinstudenter med midlertidig lisens ikke drive selvstendig pasientbehandling uten veiledning fra autorisert lege. Det betyr at det alltid skal være en lege tilgjengelig som kan spørres til råds og undersøke pasienten i tilfeller studentene trenger hjelp til å vurdere eller velge behandling, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland.

Hun sier hun ikke kjenner den konkrete praksisen og arbeidet medisinstudentene gjør på helsestasjonene godt nok til at hun kan vurdere om Bergen kommune til nå har drevet helsestasjonene forsvarlig.

— Men jeg har understreket overfor kommunelegen at kommunen ikke kan la medisinstudentene drive pasientbehandling alene uten veiledning eller supervisjon. Det må være en lege tilgjengelig som kan gi dem personlig veiledning. Dersom bakvakt kun er tilgjengelig på telefonen, er ikke det godt nok, sier hun.

Arianson presiserer at denne forskriften gjelder i alle tilfeller hvor leger med studentlisens driver pasientbehandling og skriver ut resepter. Medisinstudenter kan for eksempel ikke kjøre legevakt alene eller jobbe alene på et legekontor eller på sykehjem, uten at det alltid er mulig å få kontakt med og hjelp fra en autorisert lege.

Vil ansette leger

Kommunelege Harald Aasen sier at han har vært klar over at kommunen ikke fulgte forskriften til punkt og prikke på helsestasjonene. Likevel mener han at driften har vært forsvarlig.

— Vi har benyttet medisinstudenter som er særlig skolert til å håndtere prevensjon- og samlivsorientering og spørsmål om kjønnssykdommer. Dersom det er spesielle problemstillinger, henviser de naturligvis videre. Det har alltid vært mulig for studentene å nå en lege på telefon. Men disse legene har ikke jobbet som personlig veiledere for studentene.

— For å få klarlagt hvordan forskriften skulle tolkes, tok vi kontakt med fylkeslegen i vår. Ut fra svaret vi har fått har vi bestemt at utdannede leger skal gjøre jobben som medisinstudentene tidligere har gjort.

Aasen understreker at målet er få tilsatt leger på helsestasjonene allerede fra august.

— Slik det nå ser ut, regner vi med at det er realistisk å få dette til, sier Aasen.

POPULÆRE: De fem helsestasjonene skal ha vært svært populære blant ungdom. Arkivfoto fra helsestasjonen på Engen.
Bergens Tidende