JØRN-ARNE TOMASGARD

KJERSTI MJØR

Fem sykepleiestudenter fra Høgskolen i Bergen avbrøt et praksisopphold ved Fyllingsdalen sykehjem fordi de opplevde forholdene som uforsvarlige. Det er studentavisen Studvest som skriver dette.

Av artikkelen går det frem at de ble spurt om å dele ut medisiner til pasientene uten at en sykepleier overvåket. Det var vanskelig å si nei når pasienten hadde vondt.

— Vi vet at problemet er utbredt, men ikke hvor stort det er. Årsaken er at studentene ikke er flinke nok til å si fra. Enten fordi de ikke tør, eller fordi de rett og slett ikke bryr seg, sier Inger Marie Aasheim, som er representant for studentene i Norsk Sykepleierforbund Hordaland.

— Det er modig av disse studentene å si fra, mener Aasheim.

- Bør kunne gi medisiner

Institusjonssjef Siri Hovde ved Fyllingsdalen sykehjem etterlyser et tydeligere lovverk.

— Det som har skjedd, er at studenter på tredje året er bedt om å levere medisiner som er kontrollert og ferdig dosert. Vi stiller oss undrende til at de ikke kan gjøre det, når de er kommet så langt i studiet, sier Hovde. Hun sier det er hjelpepleiere som har bedt studentene gi medisiner.

— Jeg kan skjønne at en hjelpepleier tenker at en student som er nesten ferdig, kan gi medisiner, sier Hovde.

Hun sier det er institusjonslegen som bestemmer hva slags medisiner og doser som skal gå til den enkelte pasient. En godkjent sykepleier har ansvaret for å lage til medisinene i en såkalt ukedosett, der tablettene ligger porsjonert dag for dag.

Hovde mener studentene er spurt om å gi de kontrollerte medisinene.

Kan miste autorisasjonen

Reglene er strenge. Gjør en student noe på vegne av en sykepleier, skal sykepleieren kontrollere at oppgaven blir utført på en faglig forsvarlig måte. En sykepleier som omgår reglene, kan miste autorisasjonen.

— Jeg mener vi har en god, forsvarlig praksis. Men jeg er glad for at dette kommer opp, slik at ting kan tydeliggjøres, sier institusjonssjefen. Hun mener Høgskolen må gi praksisstedene klarere retningslinjer for hva studentene har lov til og ikke.

Ferie og sykmeldinger

Fyllingsdalen sykehjem er landets største med 188 pasienter og 150 ansatte. Ifølge Hovde har sykehjemmet 150 praksisstudenter årlig. Institusjonssjefen hevder de aller fleste er fornøyd.

Hun avviser at det var ressurssituasjonen som gjorde at studentene ble bedt om å gi medisiner, og forklarer den manglende oppfølgingen med ferie og sykmeldinger.

Problemstillingen fra Fyllingsdalen sykehjem er aktuell, men ikke av nyere dato.

For ti måneder siden ba Sykepleierutdanningens faglige lederforum Sosial- og Helsedirektoratet presisere hvorvidt studenter kan gi medisiner eller ikke.