• Ligg unna sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Den holder ikke mål. Advarselen kommer fra studentlederne Pål Børre Koppernes og Marian Hammer.

Sykepleierstudenter ved Høgskolen har fått nok, skriver studentavisen Studvest. De mener rot og kaos gjør dem dårligere skikket til å møte arbeidslivet.

Lang fy-liste

Fy-listen til studentene er lang:

  • Dårlig oppfølging i praksisperiodene.
  • For høye studenttall gjør studiehverdagen uoversiktlig. 500 studenter fordelt på tre kull er tatt inn på sykepleierutdanningen.
  • Enkelte studenter skal ha blitt møtt med provoserende eller nedlatende oppførsel.
  • Sviktende informasjon. "Ingen vet, ingen vet hvem som vet og studenter får forskjellig svar avhengig av hvem de spør", heter det i en evaluering.
  • Studentene føler de ikke blir tatt på alvor. Lærerne er lite tilgjengelige.
  • Timeplaner kommer sent. Ofte bare dager før undervisningen starter.

— Dersom jeg kunne valgt på nytt, hadde jeg aldri begynt på denne sykepleierutdanningen. Jeg vil ikke anbefale den til noen, sier studentrådsleder Pål Børre Koppernes til bt.no.

Sendt i barnehage

I løpet av tre år skal studentene gjennomføre 50 praksisuker. Misnøyen med oppfølgingen de får, er stor.

— I min første periode gikk vi mye og sullet for oss selv. Hele opplegget virket kaotisk og lite planlagt, forteller Marian Hammer, leder av fagutvalget ved sykepleierutdanningen.

— Jeg ble sendt i barnehage en uke. Det var rett og slett ikke praksisplass andre steder. Uken var grei nok, men ikke særlig faglig relevant, sukker Koppernes.

De to mener det høye tallet på studenter kan forklare problemene.

— Det blir tatt inn for mange studenter. Hele utdanningen oppleves som uoversiktlig. Folk har problemer med å finne ut hvem som har ansvaret for hva, sier Hammer.

Handlingsplan

Ledelsen ved skolen har i samarbeid med studentene nå utarbeidet en handlingsplan for å få skikk på studieforholdene.

— Vi inviterte til allmøte, hvor studentene fikk si sitt. Det er interessant å merke seg at nesten samtlige lærere stilte opp, mens bare rundt 50 av studentene var til stede, sier studieleder Sissel Brenna.