Hun er siviløkonom fra NHH, studerte ved Universitetet i Bergen i et halvt år og har aldri jobbet på Høyden. For tre uker siden begynte Mette Myrmell Torrissen i den nyopprettede stillingen som utdanningsdirektør.

— Jeg var nok en utradisjonell kandidat. Det er ikke som økonom, men som leder og organisasjonsutvikler jeg skal gjøre en jobb. Og det kan være en fordel ikke å kjenne en bedrift fra innsiden, sier Mette Myrmell Torrissen.

- Skal føle seg velkommen

Konkurransen om studentene vil bli hardere, og via sine tidligere jobber kjenner den nye utdanningsdirektøren hvilke behov både det offentlige og næringslivet i Bergen og omegn har for kompetanse.

Før hun ble utdanningsdirektør, har 37-åringen blant annet jobbet som økonomisjef i Vegvesenet i Hordaland, som økonomisjef ved Havforskningsinstituttet, som budsjettsjef i Hordaland fylkeskommune og som prosjektleder for ulike firmaer i privat sektor.

— Jeg mener at dialogen med næringslivet er viktig. Universitetet i Bergen må styrke sin posisjon som utdanningsinstitusjon, og vi må gjøre næringslivet mer opptatt av utdanningsspørsmål, sier utdanningsdirektøren.

Hun begynte i jobben samtidig som 17.000 studenter gikk i gang med studiene sine ved universitetet. Flere tusen av dem var helt nye.

Mette Myrmell Torrissen er opptatt av at de skal føle seg velkommen når de møter universitetet.

— Studentene skal ikke bare rekrutteres til universitetet, de skal også trives slik at de blir værende. Derfor må vi ta godt vare på dem. Og det gjør vi både ved at skranketjenester og annen service er god, samtidig som kvaliteten på studietilbudene skal være den beste, sier Myrmell Torrissen.

Stort arbeid foran seg

Kvalitetsreformen blir en av de viktigste oppgavene i tiden fremover. Innen neste høst skal norsk høyere utdanning gjennom en stor omveltning. Studiene skal tilpasses internasjonale grader og gjøres tre- og femårig, mot dagens fire og seks år. Tettere oppfølging, bedre tilbakemeldinger og et helt nytt karaktersystem er noen av de viktigste utfordringene.

— Utdanningsavdelingen skal være en støttespiller for fakultetene i dette arbeidet. Vår oppgave er å få rammene på plass, fakultetene må selv gjøre det meste av jobben, sier hun.

Utdanningsavdelingen skal blant annet bistå fagmiljøene i å finne frem til undervisnings- og vurderingsformer som kan være med på å heve kvaliteten i utdanningen ved UiB. Avdelingen vil ha en sentral rolle i å utarbeide felles opplæringsprogrammer for studieveiledere på tvers av fag og fakulteter.

— Holdningen til reformen er kjempepositiv. Men det er ikke nok med holdninger, vi trenger også penger. Ellers risikerer vi at folk mister entusiasmen og at reformen bare blir gode intensjoner, sier den nye utdanningsdirektøren.