— Vi må prioritere studiene, og deretter trening. Da er det ikke så mye tid igjen til annet, sier studentene Yvonne Stabell og Ragnhild Holm.

De er blant jentene som fyller aerobicsalen på SiB Sentrum treningssenter i Bergen en mandag ettermiddag. Samtlige er studenter som mener det er viktig å bruke tid på egen kropp og helse.

Psykologistudentene Yvonne og Ragnhild trener tre ganger i uken. Som oftest kommer de rett fra lesesalen.

— Etter å ha sittet på stolen hele dagen er det helt nødvendig å få brukt kroppen og få litt oksygen til hjernen, sier Yvonne.

Ni av ti trener

Det de sier samsvarer godt med resultatene fra den landsomfattende Studmag-undersøkelsen, som er gjort blant 3300 studenter, fordelt på læresteder over hele landet.

57 prosent av studentene sier at de trener minst to dager i uken, mens det bare er åtte prosent som aldri mosjonerer. Over halvparten er også med i organiserte idrettsaktiviteter, men det skjer for de flestes del én gang i uken eller sjeldnere.

Med andre ord foregår mesteparten av treningen individuelt, på treningssentre og ute i naturen.

Tomme møterom

Mens aktiviteten i haller og treningssentre øker, står møterommene tomme. Floraen av studentorganisasjoner er fortsatt stor, men det er et mindretall som deltar.

Kun 8,5 prosent svarer at de deltar i studentpolitikk, mens en knapp fjerdedel er med i en eller annen organisasjon. Symbolsk nok er det tidligere Store Auditorium ved Universitet i Bergen, der Studentersamfunnet og Filmklubben samlet fulle hus for få år siden, i ferd med å bli bygget om til svømmebasseng.

Yvonne er med i revygruppen på psykologi, mens Ragnhild konsentrerer seg om studier og trening.

— Jeg pleide å være med på mye mer før, men har gradvis kuttet det ut. Det ble for mye, og døgnet har bare 24 timer, sier hun.

Patricia Vasconcelos (24), student ved Høgskolen i Bergen, er enig. Selv bruker hun én til to timer i treningssenteret hver dag etter studiene. Resten av tiden går med til deltidsjobb.

— Etterpå går jeg hjem og spiser, ser på tv og sover, sier hun.

Ubekymrede politikere

Et annet sted på universitetet har 27 studentpolitikere benket seg til et nytt studentråd i Bergen. De tilhører den halve prosenten av studentene som bruker et par dager i uken på studentpolitikk. Nå skal de bruke seks timer på å diskutere statutter, prinsipprogram og handlingsplaner.

At 90 prosent aldri befatter seg med politikken, er ikke noe stort problem, mener Hermund Furu fra Radikal Liste.

— Jeg tror vi har stor legitimitet blant studentene. Det er for eksempel vi som har lagt til rette for det gode treningstilbudet som studentene nå kan nyte godt av, sier Furu.

Han ser ikke noen motsetning mellom trening og engasjement i politikken.

— En sunn sjel i et sunt legeme, heter det ikke det? Trening kan gi overskudd til både studier og politikk.

Listekollega og jusstudent Lena Grønningsæter medgir at politikken kan ta mye tid.

— Det er fort gjort å bruke en hel arbeidsuke på det. Men vi må jo studere i tillegg også, sier hun.

Les flere resultater fra undersøkelsen i Studmag 2007, som kommer tirsdag i BTs papirutgave.

Paul Sigve Amundsen