— Den rød-grønne regjeringen svikter på flere områder. Ingen av valgkampens og Soria Morias lovnader til studentene blir fulgt opp. Dette er rett og slett for dårlig. En symbolsk økning på 10 millioner gir ingen effekt. De har kommet med svært konkrete løfter som ikke er fulgt opp, sier leder av Norsk Studentunion, Jørn A. Henriksen.

Han peker på at studentboligsituasjonen i Norge er prekær.

— Alle partiene i flertallsregjeringen har lovet oss 1.000 nye studentboliger i året. Dette statsbudsjettet inneholder rundt 350, sier han.

I tillegg er studentene misfornøyde med at reisestipendet ikke er hevet tilbake på 2004-nivå.

Heller ikke ANSA, som representerer norske utenlandsstudenter, jubler over regjeringens budsjettforslag.

— Regjeringen foreslår å oppjustere basisstøtten til studentene med 140 kroner i måneden, men har glemt løftet om å indeksregulere studiestøtten. Regjeringspartiene har heller ikke fulgt opp løftene om å gjeninnføre reisestipendet i Norge og Norden. Regjeringen lever ikke opp til forventningene, sier Rasmus Myklebust, president i ANSA.