— Undervisningen på Universitetet i Bergen (UiB) har ikke forandret seg på 60 år. Det virker som om tiden har stått stille. Gammeldagse og rigide forelesere nekter å innse at vi er i 2010. I dag kommuniserer og lærer vi på en annen måte enn for 60 år siden, proklamerer studentleder Synnøve Mjeldheim Skaar.

3000 postkort, med påskriften «Ulike tider – lik undervisning», vil Studentparlamentet de neste to ukene oppfordre studentene selv til å si; nok er nok.

— Nye studenter kommer til oss og lurer på hvorfor de ikke får bruke PC på eksamen. Dette er studenter født på 90-tallet som har hatt eksamen på PC fra den videregående skole. På UiB er de heldige om de får et skap eller en postkasse å levere oppgavens sin i, mener studentlederen.

PC og podcast

Mjeldheim Skaar sier det trengs en holdningsendring blant foreleserne.

— Undervisningen er forelesernes åndsverk og derfor kan ikke ledelsen eller andre påtvinge en dem å endre undervisningsmetoder. Likevel burde enhver foreleser se det som en plikt å holde seg oppdatert, både når det gjelder undervisningsmetoder og undervisningsverktøy, mener hun.

Fra og med i dag vil parlamentet sammen med studentene kreve forelesninger verdig 2010. På nevnte postkort er det mulig å hake av en rekke valg. Studentene blir oppfordret til å hake av sine krav og levere postkortene med forelesers navn på kateteret. Og kravene er enkle, skal vi tro Mjeldheim Skaar.

— Podcast av forelesninger, eksamen på PC og involverende undervisning er noen av de forandringene vi ønsker å se, forteller hun og retter en klar appell til UiBs forelesere: – Universitetet og dets forelesere må passe seg så de ikke blir sett på som dinosaurer. Det er høyskoler som ligger lenger fremme enn oss når det gjelder teknologi. Hvis UiB skal få de beste studentene må det tiltak til, sier hun.

Lignende krav vil også bli fremmet ved universitetene i Oslo og Tromsø og NTNU i Trondheim.

Dialog

  • Som foreleser mener jeg primært at forelesningsark, power pointer, godt kan legge ut på Internett. Jeg personlig gjør det på forhånd, slik at mine studenter kan ha det med seg på forelesningen, sier dekan Gjert Kristoffersen ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, ved UiB. Så fortsetter han med dekanhatten:

— Som dekan er jeg positiv til forelesere som bruker nye medier i sine forelesninger. Men hvilke pedagogiske hensyn hver enkelt foreleser tar, må bli opp til han eller henne, mener dekanen.

Kristoffersen tror ikke postkort fra studentene er løsningen, men oppfordrer til dialog.

— Det er viktig at disse temaene tas opp og diskuteres. Jeg synes det er flott at studentene tar initiativ, sier Kristoffersen, som presiserer at dette ikke har vært drøftet på fakultetsnivå.

Bør undervisningsmetodene fornyes? Si din mening i kommentarfeltet.