Direktoratet for brann— og elsikkerhet (DBE) regner med at ti prosent av alle landets husstander ikke er utstyrt med røykvarslere.

Svært bekymret

Overbrannmesteren tror allet i Bergen er mer nedslående.

— Jeg vil påstå at opp mot 30 prosent mangler røykvarslere her, og dessverre er hybelboende studenter overrepresentert, mener overbrannmester Jan Ove Brakstad.

Han uttrykker stor bekymring overfor ukritiske studenter på hybeljakt.

— Mange av dem bryr seg overhodet ikke om sin egen sikkerhet. De flytter gladelig inn i rene brannfeller, og til alt overmål gir de blaffen i om de har røykvarslere i boligen sin, hevder Brakstad.

Til tross for at tallet på boligbranner og branndødsfall i Bergen kommune ligger langt under landsgjennomsnittet, viser tall fra politiet at det stadig blir registrert flere brannanmeldelser i Bergen sentrum.

Siden 1998 har tallet gått opp fra 137 til 179 i 2001. Det er en økning på 30,6 prosent.

MANGLER: Ikke alle har investert i røykvarslere. Opp mot 30 prosent av bergenserne har ikke slikt utstyr i hjemmet, tror overbrannmesteren.
Illustrasjon: Norsk Brannvern Forening