Senere i høst må kvinnen i 40-årene møte i Bergen tingrett, tiltalt for bedrageri og falsk forklaring. Ifølge tiltalen studerte hun ved universitetet fra august 2010 til mai 2011. I samme periode innleverte hun meldekort til Meldekortsentralen.

Ingen typisk sak

Hun skal ha opplyst at hun ikke hadde vært under utdanning i perioden, til tross for at hun deltok på heltidsstudier. Nav utbetalte dermed 202.185 kroner i dagpenger og ferietillegg, ifølge tiltalen.

Hovedregelen er at studenter ikke har krav på dagpenger, men det finnes unntak i forskrift om dagpenger paragraf 4-3 fjerde ledd.

— Det er ikke ofte vi har saker der studenter tiltales for bedrageri av dagpenger, sier politiadvokat Laila Karin Skeide.

— Det typiske er jo at man mottar dagpenger og arbeider samtidig, legger hun til.

Registerkontroll

Skeide skal være aktor i saken og opplyser at man kan søke om dagpenger under utdanning, men hovedregelen er at studenter ikke skal motta slik støtte fra det offentlige.

Skeide er usikker på hvordan kvinnen ble oppdaget, men opplyser at Nav fører registerkontroll med dem som mottar støtte.

Jostein Alvheim er forsvarer for kvinnen, men kan ikke kommentere saken.

— Jeg har ikke mottatt dokumenter fra politiet og har derfor ikke kjennskap til hva som har skjedd, sier han.

Gammel sak

Saken er blitt svært gammel. Det påståtte lovbruddet startet for over fire år siden. Det kommer til å tale i kvinnens favør dersom retten kommer frem til at hun er skyldig.

— Det blir i så fall et moment i forbindelse med eventuell straffeutmåling, sier Laila Karin Skeide.