ROY HILMAR SVENDSEN

HILDE KRISTIN STRAND

Onsdag vedtok styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) å utsette avgjørelsen om å øke leieprisen på studentboliger med ti prosent. Bakgrunnen for forslaget er at studentboligene er så nedslitte at de krever betydelig oppussing. Nå blir det ikke noen avgjørelse om husleien før på neste styremøte, 31. mars.

— Styret har bedt oss om å justere forslaget, og se på andre muligheter for finansiering av oppussingen, sier administrerende direktør Egil Pedersen i SiB til BT.

En annen årsak er at studentene selv ikke har fått anledning til å uttale seg. SiB-styret ønsker nå å vente på en tilbakemelding fra det studentpolitiske Velferdstinget før vedtaket eventuelt fattes.

Nedslitte studenthjem

Studentene selv har protestert kraftig mot en husleieøkning. I fjor høst leverte de tillitsvalgte ved SiB-boligene inn over 2600 underskrifter fra beboere og studenter. Tillitsvalgt på Natland studentby, Steffen Berntsen, er svært skuffet over at SiB ikke har tatt tilbakemeldingene fra studentene på alvor.

— Dette vil føre til en enda verre situasjon for en gruppe mennesker som allerede har trang økonomi. Jeg vet om flere som vurderer å flytte fra SiB-boligene dersom dette skjer, sier han.

— Jeg ser at en husleieøkning kan være dramatisk for studentene der og da, men alle pengene skal gå tilbake til boligene. Vi vil blant annet modernisere kjøkken og bad inne på hyblene, og ruste opp tak, fasade og vinduer på byggene, sier administrerende direktør Egil Pedersen i SiB.

Han garanterer at en eventuell økning av husleien i sin helhet vil gå til oppussing av boligmassen. Samtlige bygg trenger fornying, med unntak av de nye boligene i Sverres gate og på Damsgård.

Ja til ettårskontrakter

SiB skal nå bruke tiden frem mot neste styremøte til å vurdere om oppussingen kan ordnes på andre måter. Pedersen bekrefter at et av alternativene er å låne pengene som trengs, noe som vil gi en langt mindre husleieøkning. Det kan også bli aktuelt å kutte kostnader i SiB-administrasjonen.

Et forslag som derimot gikk gjennom hos SiB-styret, var å gå over til ettårskontrakter på alle Studentsamskipnadens boliger. Et av argumentene for å innføre så korte kontrakter, er at SiB da lettere kan kontrollere om den enkelte leietaker fortsatt er student.

Kortere kontrakter gjør det også mulig for SiB å øke leien hvert år. Men administrerende direktør Egil Pedersen avviser at prisene nå vil gå rett til værs.

— Vi kommer til å justere prisene våre i tråd med konsumprisindeksen, lover Pedersen.

REAGERER: - Husleieøkning vil føre til en enda verre situasjon for en gruppe mennesker som allerede har trang økonomi, sier Steffen Berntsen, tillitsvalgt ved Natland studentby. <br/>Foto: KNUT EGIL WANG