Hun er dømt av Oslo Tingrett for bruk av falskt vitnemål, melder Dagens Næringsliv (DN).

Det falske vitnemålet var fra videregående skole. Dommen ble avsagt med tilståelse fra studenten, men hun får likevel 15 dager betinget fengsel. Hun slipper å sone straffen hvis hun unngår nye lovbrudd de neste to årene.

Det falske vitnemålet ble oppdaget under NHHs ordinære behandling av søknader en gang mellom april og juli. Det skal ha vært mistanke om forfalsket dokumentasjon med en gang.

— Rutine å anmelde

— Det er en del av NHHs rutine å anmelde slike tilfeller hvis det vekker mistanke, forklarer kommunikasjonssjef ved NHH, Kristin Risvand Mo til DN.

Hun sier NHH er fornøyd med at saken ble tatt på alvor i tingretten.

Retten ønsker å reagere sterkt i slike saker. Det for å hindre at andre begår det samme lovbruddet.

— Slikt skjer anslagsvis en gang i året. Vi anmelder når det foreligger mistanke. Det handler om at alle skal bli behandlet likt. Det er viktig for NHH at søknadene vi behandler er korrekte, sier Mo til BT.

Den nå straffedømte kvinnen ga selv beskjed til Norges Handelshøyskole da hun forsto konsekvensene av hva hun hadde gjort.

Populært studiested

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH har i flere år vært det mest populære studiet i landet. I år ble studiet imidlertid forbigått av jusutdanningen ved Universitetet i Oslo.

Det var i år 2018 søkere som hadde NHH som førstevalg over studiesteder. Totalt søkte 4498 personer NHH, en nedgang på 7,6 prosent sammenlignet med 2013. Det tilsvarer rundt 10 søkere for hver av de rundt 450 studieplassene NHH i år tilbyr.

POPULÆRT: Bachelorstudiet ved NHH er blant landets mest populære studier. Nå er en kvinnelig student i 20-årene idømt 15 dager betinget fengsel for å ha søkt handelshøyskolen med falskt vitnemål.
Vegar Valde