Etter at alle stemmene var talt opp torsdag, tapte valgkomiteens favoritt, Chris Jørgen Knudsen Rødland (15) kampen om ordførervervet i Ungdommens bystyre. Ny ordfører ble Even Sønsterudbråten (18), med 18 stemmer mot Rødlands 16.

Les også: Byens nye ordfører

Barnebarn av eks-statsråd

Chris Jørgen Knudsen Rødland er barnebarn av tidligere Ap-statsråd Grete Knudsen, og har hatt arbeidsuke hos byrådsleder Monica Mæland (H). I 2008 var han også varaordfører i Ungdommens bystyre. Til tross for dette, mente flertallet at Even Sønsterudbråten var bedre skikket til det viktige vervet. Rødland tar tapet med et smil.

— Jeg er sikker på at Even vil gjøre en god jobb. Jeg kan uansett forsøke igjen neste år, og lar ikke dette ta motet fra meg. Motstand gjør en sterkere, er det ikke så det heter? sier Rødland.

Les også: Ungdom får direkte kontakt med politikere

- Trenger pisk

  • Ungdommens bystyre er vår måte å bli hørt av politikerne. De trenger en pisk av og til, mener Even Sønsterudbråten.

Den nyvalgte ordføreren slutter på skolen til sommeren. Hvis han kalles inn til førstegangstjeneste eller studerer utenbys, må Ungdommens bystyre velge ny ordfører halvveis i perioden.

— Jeg kan selvsagt ikke gjøre noe med Forsvaret, men jeg lover at jeg kommer til å stå på for Ungdommens bystyre i hele valgperioden, sier Sønsterudbråten.

Han stilte som benkeforslag til ordførervervet, og vant overraskende. Han har vært aktiv i skolepolitiske organisasjoner i flere år. Sønsterudbråten kommer opprinnelig fra Stryn i Sogn og Fjordane, men flyttet til Bergen i fjor høst.

Les også: - Flere busser, takk!

Ungt initiativ

Ungdommens bystyre ble etablert i januar 2008, og består av en elevrepresentant fra hver ungdomsskole og videregående skole i Bergen. Det skal gi innstillinger til bystyret i saker som angår barn og unge, og fungerer som et talerør fra elevene selv til politikerne. Ungdommens bystyre er delt inn i komiteer på samme måte som bystyret i Bergen.

Les også: Grillet politikerne

Skolene må bli flinkere

Leder i bystyrets komité for oppvekst, Tor A. Woldseth (FrP), var til stede på torsdagens møte. Han synes Ungdommens bystyre fungerer bra, og er en god arena for å lære barn og unge spillereglene i demokratiet.

— Det er litt tidlig å si noe definitivt, men så langt går det greit. Ungdommene blir flinkere etter hvert, og når de har gode innstillinger hører vi absolutt på hva de har å si, sier Woldseth.

Det eneste han vil sette fingeren på, er litt dårlig oppslutning blant skolene. Ikke alle er representert i Ungdommens bystyre.

— Skolene må bli flinkere til å bruke representantene sine, slik at de blir hørt. Dette er en god måte å påvirke politikerne, mener Tor A. Woldseth.

Hvordan synes du Ungdommens bystyre fungerer? Si din mening her!

Rune Berentsen
Rune Berentsen