Det er no opp til aksjonærane og bankane om sommarskisenteret skal overleve, opplyser styreleiar Ivar Kyrkjeeide til NRK Sogn og Fjordane.

Selskapet har null i aksjekapital, og skuldar bankane 6,5 millionar kroner.