KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.noAnsatte ved språkfagene ved universitetet frykter at høy strykprosent vil skremme studentene bort fra språkfag.Mandag denne uken fikk studentene som tok forprøven i språkvitenskap det nedslående resultatet. 71 prosent hadde ikke bestått.— Dette er ikke akseptabelt, sier styrer Øyvin Andersen ved Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, som er ansvarlig for forprøven.Forprøven er obligatorisk for alle som skal studere språk ved universitetet. Nylig ble antallet forelesninger halvert, og i løpet av et par intense uker får studentene 12 dobbeltforelesninger før de går opp til eksamen.- Det ser ut som det var et feilgrep å redusere undervisningen så mye, sier instituttstyrer Andersen. - Vanskelig for professorer Professor Orm Øverland ved Engelsk institutt reagerer sterkt på den høye strykprosenten.- Det går ikke an på godta et slikt resultat. Prøven er vanskelig. Mange av dem som er professorer i språkvitenskap ville heller ikke gjort det så skarpt her, sier Øverland om kolleger som har studert oppgavene.Øverland frykter at studenter skremmes bort fra språkfag når det er så mye stryk på forprøven. Styreren ved Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap deler bekymringen.- Jeg vil ta initiativ til en bedre dialog med språkfagene, sier han. Ikke faglige grunner Instituttet har også et kurs som går over ett semester. Der har strykprosenten ligget mellom 30 og 40.Metodeprøven, forkurset for dem som skal studere samfunnsfag ved universitetet, har en lavere strykprosent. Sist høst strøk 19 prosent, sist vår var det 13 prosent stryk.- Jeg mener 19 prosent stryk er litt for høyt, sier førsteamanuensis Per Solvang, ansvarlig for metodeprøven. Han har ikke vurdert å tilby intensivkurs.- Det har aldri vært etterspørsel etter det. Jeg mener det heller ikke er faglig gode grunner for et intensivkurs. Faget skal være en modningsprosess, sier Per Solvang.