Samtidig har tallet på studenter som har møtt til eksamen, økt fra 70 prosent i 2000 til 76,7 prosent i 2003.

Det viser tall som ble offentliggjort ved UiB denne uken.

I perioden økte antall kandidater fra 51.295 i 2000 til 64.967 i 2003 ved Bergens største utdanningsinstitusjon.

Tallene viser en jevn årlig vekst i løpet av de fire årene, samtidig som strykprosenten har gått ned årlig.

— Det er svært gledelig at vi ser en økning i antall studenter som består sine eksamener i en periode der studenttallet har økt. Dette indikerer at arbeidsfellesskapet mellom lærere og studenter har gode kvaliteter, mener viserektor for utdanning ved UiB, Leiv K. Sydnes.

Økningen i antallet som har bestått eksamen, er størst blant forberedendestudenter og laveregradsstudenter. Økningen i antall studenter som møter til eksamen, er størst for høyeregradstudenter.

— Dette kan indikerer at høyeregradstudentene er blitt mer aktive og i større grad ønsker å gjøre seg ferdige med studiene sine, sier Sydnes.

Han tillegger den i mange sammenhenger utskjelte Kvalitetsreformen mye av æren for tallene.

— Tallene indikerer at Kvalitetsreformen har bidratt til å forbedre studieresultatene ytterligere. Dette er et tydelig resultat av økt studieintensitet, mener viserektoren.